Dette er tekstversionen af De sociale centre
Klik her for at komme til den grafiske version af De sociale centre

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


De sociale centre


Region Syddanmark har samlet de sociale og socialpsykiatriske tilbud i otte centre, som samler viden, specialisering og erfaring på hver deres områder.

Centrene løser opgaver på områder inden for:
 


Ved at drive regionens tilbud i centre styrkes vilkårene for specialiseringen, den faglige synergi, dokumentation af effekten og en fortsat effektivisering ...

Autismecenter Region Syddanmark

Autismecenter Region Syddanmark har tilbud til børn og voksne med autisme eller udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. Centret har også tilbud til blinde og døvblinde med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Det er borgere, der har gavn af et meget struktureret og forudsigelig tilbud.

Læs mere om Autismecenter Region Syddanmark

Center for Børn og Unge

Center for Børn og Unge består af fire afdelinger målrettet børn og unge med handicap eller sociale vanskeligheder.

Læs mere om Center for Børn og Unge

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi yder rådgivning, undervisning og specialpædagogisk bistand til mennesker med funktionsnedsættelser på talen, hørelsen, synet eller mobiliteten.

Læs mere om Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Center for Misbrug og Socialpsykiatri har tilbud til mennesker med svære psykiske lidelser og personer med behov for individuelle, fleksible og specialiserede ydelser.

Læs mere om Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Center for Senhjerneskade

Center for Senhjerneskade tilbyder bolig og støtte til mennesker med senhjerneskade.

Læs mere om Center for Senhjerneskade

Handicapcenter Nordøstfyn

Handicapcenter Nordøstfyn tilbyder bolig, samvær og aktiviteter til mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere om Handicapcenter Nordøstfyn

Handicapcenter Sydøstfyn

Handicapcenter Sydøstfyn tilbyder bolig, samvær og aktiviteter til mennesker med fysisk og psykisk udviklingshæmning.

Læs mere om Handicapcenter Sydøstfyn

Specialcenter for Voksne med Handicap

Specialcenter for Voksne med Handicap yder bolig og beskæftigelse til mennesker med psykisk udviklingshæmning med behov for særlig støtte.

Læs mere om Specialcenter for Voksne med Handicap
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk