Dette er tekstversionen af Artikler
Klik her for at komme til den grafiske version af Artikler

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Artikler


Oversigt over de 10 seneste artikler.

Vil du se ældre artikler, skal du bruge menuen i venstre side. Her er artikler placeret i mapper opdelt på måneder og år.


Artikler
Center for Senhjerneskade i Kolding vinder ArbejdsmiljøPrisen 2014
Center for Senhjerneskade i Kolding vandt torsdag den 27. november ArbejdsmiljøPrisen 2014. De vinder prisen for at have erstattet tidligere skader fra direkte løft med forebyggelse og opprioritering af uddannelse til centrets medarbejdere. Det betyder færre skader og større tryghed for borgerne.
27.11.2014
Nyt OUH og Odense Letbane er enige om at bygge side om side
Nyt OUH ved Region Syddanmark og Odense Letbane ved Odense Kommune har indgået en samarbejdsaftale om finansieringen af ekstraomkostninger, når to af byens største byggepladser kommer til at krydse hinanden.
26.11.2014
Nye garantiafdelinger skal sikre patienters rettigheder
Region Syddanmark udpeger garantiafdelinger, der skal sikre, at syddanske patienters rettigheder fortsat bliver overholdt, når de skal udredes og behandles.
25.11.2014
Millioner til efteruddannelse i sundhed og livsstil
Godt fire millioner kroner skal bruges til at sætte fokus på sundhed og livsstil hos borgere med psykiske lidelser. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilliget tre millioner kroner og Region Syddanmark godt en million kroner til projektet.
25.11.2014
Ny strategi skal give mere selvstændighed
En ny strategi skal støtte borgerne på Region Syddanmarks sociale tilbud, så de kan blive mere selvhjulpne. Strategien sætter fokus på borgernes muligheder for udvikling og på medarbejdernes systematiske arbejde med den rehabiliterende tilgang.
24.11.2014
Stjerneformet hjem til handicappede børn og unge indviet
24 svært handicappede børn og unge kan nu få foden under eget bord i Børnehusene Stjernen i Odense. Institutionen er stjerneformet og tænkt som en landsby.
21.11.2014
Svendborg Sygehus forbedrer rammerne
Region Syddanmark har bevilliget 90 millioner kroner til en omfattende renovering og modernisering af Svendborg Sygehus. Det er forventet, at arbejdet på sygehuset er færdigt i efteråret 2016. Formålet er at forbedre de fysiske rammer for Svendborg Sygehus som specialsygehus.
17.11.2014
Region Syddanmark genindkalder kvinder til mammografiscreening
Region Syddanmark vil nu tilbyde et stort antal kvinder en mammografiscreening. Det sker, efter regionens jurister har vurderet, at regionen har haft en uhensigtsmæssig praksis, hvor kvinder er meldt ud af programmet, fordi de ikke reagerede på i alt tre invitationer til screening.
12.11.2014
Nye graveområder på Fyn
Psykiatrien i Region Syddanmark har netop holdt en konference på Koldinghus under titlen ”Kunsten at komme sig”.
10.11.2014
Tilfredse medarbejdere forudsætter dygtige ledere
Regionen har netop modtaget resultaterne for årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Medarbejderne kvitterer for styrket ledelse og faglighed – også selvom de oplever udfordringer på nogle områder.
10.11.2014Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk