Dette er tekstversionen af Om regionen
Klik her for at komme til den grafiske version af Om regionen

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Om regionen


Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling.

Opgaver i hovedtræk

Her er en kort oversigt over Regionen Syddanmarks hovedopgaver:

Efter aftale med kommunerne kan Region Syddanmark også være entreprenør på kommunale opgaver, der ligger i naturlig tilknytning til regionernes opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til at løse opgaven.

Regionens økonomi

Region Syddanmark kan ikke selv udskrive skatter. Alle opgaver skal derfor finansieres gennem tilskud fra staten og bidrag fra kommunerne i regionen.

Finansieringen fordeler sig således: 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk