Dette er tekstversionen af Spørgetid på regionsrådets møder
Klik her for at komme til den grafiske version af Spørgetid på regionsrådets møder

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Spørgetid på regionsrådets møder


Du kan stille spørgsmål til regionsrådet fra borgernes talerstol i regionsrådssalen.  

Tidspunkt for spørgetid

Spørgetiden begynder kl. 15.00 lige inden regionsrådsmødet, og varer maksimalt 30 minutter. Hver spørger har 2-3 minutter til at stille sit spørgsmål.
Du kan stille dit spørgsmål skriftligt forud for mødet eller mundtligt i spørgetiden.  

Mundtlige spørgsmål

Politikerne svarer på mundtlige spørgsmål med det samme, medmindre de ønsker tid til at undersøge sagen. Spørgsmålet bliver så besvaret ved næste regionsrådsmøde.

Busser og tog holder tæt ved regionshuset, og der er gode parkeringsmuligheder.
Henvend dig i receptionen og fortæl, at du er mødt for at stille spørgsmål. Her får du hjælp til det praktiske.

Skriftlige spørgsmål

Hvis du sender spørgsmålet senest en uge før regionsrådsmødet, vil det blive besvaret i spørgetiden ved det kommende møde, og du behøver du ikke møde op i regionsrådssalen for at stille dit spørgsmål. Er spørgsmålet sendt senere vil du få svar ved det efterfølgende regionsrådsmøde. 
Skriftlige spørgsmål bliver offentliggjort forud for regionsrådsmøderne.

Hvis spørgsmålet indeholder fortrolige oplysninger vil det blive offentliggjort i en forkortet udgave på regionens hjemmeside. Det skyldes, at Region Syddanmark som offentlig myndighed er forpligtet til at overholde reglerne om tavshedspligt og persondatalov. Ligeledes vil spørgsmål, der indeholder personhenførbare oplysninger om regionens ansatte blive offentliggjort i en forkortet eller redigeret udgave.

Send spørgsmål

Du kan skrive dit spørgsmål ved at sende det med e-mail eller med post eller ved at benytte formularen Spørgsmål til regionsrådet.
Husk også at skrive navn og adresse sammen med spørgsmålet. 

E-mail: regionsraadet@rsyd.dk

Adresse:
Region Syddanmark, Råds- og direktionssekretariatet
Damhaven 12
7100 Vejle
Mærk kuverten: ”Spørgsmål til regionsrådsmøde”.  

 

  
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk