Dette er tekstversionen af Tal, analyser og strategier
Klik her for at komme til den grafiske version af Tal, analyser og strategier

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Tal, analyser og strategier


­

 

Strategier og Regional UdviklingsPlan

STRATEGIER OG REGIONAL UDVIKLINGSPLAN

Den Regionale
UdviklingsPlan


 Den Regionale Udviklingsplan

Region Syddanmarks
strategi for


• 
Klima og bæredygtighed
Erhvervsudvikling
Kultur
Uddannelse

Region Syddanmark er ved at vedtage nye strategier, og siderne opdateres derfor løbende.

 
 

Data- og kortværktøj

DATA- OG
KORTVÆRKTØJ

Dynamisk kort 
Kort der vises dynamisk i små film

 

Andre kortværktøjer 
Historisk atlas

Kort over forurenede grunde
Historiske luftfotos fra regionen
Find en matrikel (KMS)
 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk