Dette er tekstversionen af Sundhedsaftaler
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhedsaftaler

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sundhedsaftaler


Blomst Vision Fælles Sundhed


Fra denne side har du adgang til information om sundhedsaftaler og arbejdet med sundhedsaftaler i Region Syddanmark.

Seneste nyt: Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt det endelige udkast til den kommende sundhedsaftale for 2015-2018. Sundhedsaftalen er sendt til kommuner og regionsråd med henblik på endelig godkendelse.

Du kan læse sundhedsaftalen her.

Læs om arbejdet med sundhedsaftalen 2015-18. Sundhedsaftalen forventes godkendt af Sundhedsstyrelsen i løbet af foråret 2015.

Læs om sundhedsaftalen for 2011-14


Krav til sundhedsaftaler
Ifølge sundhedslovens bestemmelser om planlægning og samarbejde skal regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Syddanmark indgå sundhedsaftaler om deres samarbejde på sundhedsområdet. 

Aftalerne skal sikre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af region og kommune.

Sundhedsaftalerne skal revideres én gang i hver valgperiode.
Aftalerne godkendes af Sundhedsstyrelsen. 
 

Vejledning fra Sundhedsministeriet
Sundhedsaftalerne skal desuden bidrage til at sikre en ensartet kvalitet i sundhedsydelserne og følge Sundhedsministeriets bekendtgørelse og vejledning.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk