Dette er tekstversionen af Sundhedsaftaler
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhedsaftaler

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sundhedsaftaler


Blomst Vision Fælles Sundhed


Fra denne side har du adgang til information om sundhedsaftaler og arbejdet med sundhedsaftaler i Region Syddanmark.

En sundhedsaftale er et formaliseret, forpligtende samarbejde mellem region og kommune.

Læs om den aktuelle
sundhedsaftale for 2011-14

Læs om arbejdet med den kommende sundhedsaftale 2015-18


Krav til sundhedsaftaler
Ifølge sundhedslovens bestemmelser om planlægning og samarbejde skal regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Syddanmark indgå sundhedsaftaler om deres samarbejde på sundhedsområdet. 

Aftalerne skal sikre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af region og kommune.

Sundhedsaftalerne skal revideres én gang i hver valgperiode.
Aftalerne godkendes af Sundhedsstyrelsen. 
 

Vejledning fra Sundhedsministeriet
Sundhedsaftalerne skal desuden bidrage til at sikre en ensartet kvalitet i sundhedsydelserne og følge Sundhedsministeriets bekendtgørelse og vejledning.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk