Dette er tekstversionen af Sundhedskoordinationsudvalget 2010 - 2013
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhedskoordinationsudvalget 2010 - 2013

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sundhedskoordinationsudvalget 2010 - 2013


Sundhedskoordinationsudvalget er sammensat af repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunerne i Region Syddanmark (KommuneKontaktrådet) og de praktiserende læger i regionen (Praksisudvalget for almen praksis).

Udvalget bistår ved udarbejdelsen af de lovpligtige sundhedsaftaler, det skal indgås mellem regionen og de enkelte kommuner i regionen.

 

Medlemmer

Udpeget af regionsrådet:

Udpeget af KommuneKontaktrådet (KKR):

Udpeget af Praksisudvalget for almen praksis:

 

Funktion og opgaver

Sundhedskoordinationsudvalgets opgaver består i at:
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk