Dette er tekstversionen af Høring om psykiatriens placering i Fælles Akutmodtagelse (FAM)
Klik her for at komme til den grafiske version af Høring om psykiatriens placering i Fælles Akutmodtagelse (FAM)

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Høring om psykiatriens placering i Fælles Akutmodtagelse (FAM)


I juni 2009 godkendte regionsrådet "Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark". Rapporten omhandlede ikke psykiatrien, da man afventede Sundhedsstyrelsens anbefalinger til den akutte indsats på psykiatriområdet.

Efterfølgende har Psykiatriens Ledelse i samarbejde med afdelingsledelserne udarbejdet et udkast til et psykiatritillæg til "Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark".

Det er dette tillæg, der nu sendes i høring.

Tillægget foreslår, at psykiatrien indgår i FAM i Aabenraa, Svendborg og Odense, mens der etableres et tæt samarbejde med somatikken i forhold til de akutte psykiatriske patienter i Esbjerg, Vejle og Middelfart.   

Høringsmateriale

Høringsbrev - pdf

Høringsliste - pdf

Psykiatritillæg til Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark - pdf

Høringsfristen var tirsdag 13. april 2010

 

Læs mere

Rapport om Fælles Akutmodtagelser i Region Syddanmark - pdf
(godkendt af regionsrådet 22. juni 2009)

Den akutte indsats på psykiatriområdet
- Planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen - pdf
(rapport fra Sundhedsstyrelsen - august 2009)

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk