Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilRegional UdviklingpilMiljø og Råstoffer

Miljø og Råstoffer

 

Link til MiljøområdetMiljø

Link til råstofområdetRåstoffer


Nyheder

 


17-09-2015 Nyt biologisk låg reducerer drivhusgas
Nyt låg af kompost kan medvirke til at reducere udledningen af CO2 fra lossepladser kraftigt. Regionerne spiller en central rolle.


25-08-2015 Høring af nye bærende principper for indsatsen overfor jordforureninger
Regionsrådet har udarbejdet nye bærende principper for prioritering af indsatsen overfor jordforurening.
De nye principper er i høring indtil den 21. oktober 2015.


14-07-2015 Holsted Storegade: Regionen fjerner forurening
I 1970’erne og 80’erne udledte et renseri store mængder klorerede opløsningsmidler. Forureningen befinder sig primært under Storegade 84-86 og en mindre del af vejarealet. Da den på sigt udgør en trussel for grundvandsinteresser, vil den i de kommende måneder blive fjernet. 


09-04-2015 Nyt udbud om kemiske laboratorieanalyser
Udbuddet angår Region Syddanmarks kemiske laboratorieanalyser indenfor Regionens arbejdsområde i medfør af jordforureningsloven og omfatter analyser af jord-, vand- og luftprøver samt leje af udstyr til udtagning af poreluftsprøver. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser, drift af afværgeanlæg og monitering på forurenede lokaliteter.


20-03-2015 Strid om Banegravsdepotet ender i voldgift
Muldjorden på Grindstedværkets gamle depot, Banegravsdepotet, indeholder asfalt og byggeaffald. Mulden blev lagt ud som led i en række foranstaltninger for at hindre fysisk kontakt med den stærkt forurenede underliggende jord tilbage i 2012, men entreprenøren nægter at påtage sig ansvaret for den urene jord.


09-03-2015 Sidste læs fra Kærgård
Region Syddanmark er nu færdig med at fjerne den del af forureningen i Kærgård Klitplantage, der kan graves væk. Men arbejdet med at gøre det unikke naturområde fri for gift er ikke færdigt.


30-01-2015 Nyt jordlag på Banegravsdepotet i Grindsted
På mandag begynder arbejdet med at udskifte beskyttelseslaget af muldjord på Banegravsdepotet i Grindsted


23-01-2015 Forslag til tillæg til Råstofplan 2012 sendt i høring.
Regionsrådet har udarbejdet et tillæg til råstofplan  2012 vedrørende teglværksler på Fyn. Forslaget er nu i høring, og du har mulighed for at komme med dine bemærkninger i perioden 20. januar til 1. april 2015.


23-01-2015 Råstofplan 2016 – Indkaldelses af idéer og forslag
Region Syddanmark indkalder idéer og forslag til råstofplan 2016 i perioden 19. januar til 1. april 2015. I samme periode modtages bemærkninger til regionsrådets redegørelse for status på råstofområdet.


11-01-2015 Høring af Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015
Region Syddanmark fremlægger nu et forslag til, hvilke nye forureningsundersøgelser og oprensninger regionen kan sætte i gang i 2015 med det formål at beskytte vores drikkevand og vores sundhed over for jordforurening. Forslaget er i offentlig høring i 4 uger og de indkomne høringssvar vil blive behandlet med henblik på vedtagelse af en endelig plan i regionsrådet. Hvis du har kommentarer til forslaget, skal du afgive dit høringssvar senest den 10. februar 2015.


NYHEDSARKIV


Film om kortlægning

Film om kortlægning


Film om undersøgelser

Film 2, undersøgelse


Siden er sidst opdateret 25-09-2015.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap