FORSIDEN | WEB-TV | ARTIKLER | SELVBETJENING | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilUdviklingpilMiljø og Råstoffer

Miljø og Råstoffer

NYHEDER

23-05-2014 Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2014
Regionens nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2014 er nu samlet i "Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014". Ud over de nyprioriterede forureningsundersøgelser og oprensninger gør regionen i 2014 en stor indsats, der er fastlagt i lovgivningen eller prioriteret tidligere i regionens strategi og handleplaner." 


10-01-2014 Offentlig høring. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2014
Regionsrådet fremlægger nu et forslag til, hvilke nye forureningsundersøgelser og oprensninger Region Syddanmark kan sætte i gang i 2014 med det formål at beskytte vores drikkevand og vores sundhed over for jordforurening.

Hvis du har kommentarer til forslaget, skal disse være Region Syddanmark i hænde senest den 7. februar 2014. De kommentarer, som regionen modtager, vil indgå i regionens arbejde med den endelige indsats for 2014.

Dine kommentarer sendes til: Miljø og Råstoffer, Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle, eller på e-mail til:miljoe-raastoffer@rsyd.dk

Ønsker du blot at høre nærmere om forslaget, er du velkommen til at ringe til Miljø og Råstoffer, Region Syddanmark, tlf. 76631667.


17-12-2013 Region Syddanmark går i gang med første fase i 6 tillæg til råstofplan 2012 for sand, grus og sten
Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af 6 tillæg til Råstofplan 2012 for sand, grus og sten med henblik på vedtagelse i 2014.


16-12-2013 Lerlag holder på giften ved Grindstedværket
Der sker ingen direkte nedsivning af giftige stoffer til det dybe grundvandsmagasin ved den gamle losseplads ved Grindsted. Det viser resultaterne af de seneste undersøgelser.


04-11-2013 Råstofplan 2012 er gældende
Klagenævnet har truffet endelig afgørelse den 30. oktober 2013. Afgørelsen betyder af Råstofplan 2012 er gældende i den form den blev vedtaget af regionsrådet den 17. december 2012.


04-11-2013 Region Syddanmark går i gang med første fase i et tillæg til råstofplan 2012 for ler på Fyn
Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et tillæg til Råstofplan 2012 for teglværker på Fyn med henblik på vedtagelse i 2014.


16-08-2013 Kortlægning af råstoffer ved Grindsted
Region Syddanmark har færdiggjort en kortlægning ved Grindsted, som desværre viser, at råstofferne i området ikke kan bidrage væsentligt til forsyningen med råstoffer.


30-07-2013 Råstofplan 2012 for Region Syddanmark er delvist tråd i kraft
Råstofplan 2012 er trådt i kraft i sin helhed med undtagelse af de 3 konkrete områder, hvor regionen har modtaget klager fra borgere. Områderne ligger i Kolding, Vejle og Aabenraa. Klagerne behandles i Miljø- og Naturklagenævnet i løbet af efteråret 2013.


11-06-2013 Ny arbejdsplan 2013 vedtaget
Regionens nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2013 er nu samlet i ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013”. Ud over de nyprioriterede forureningsundersøgelser og oprensninger gør regionen i 2013 en stor indsats, der er fastlagt i lovgivningen eller prioriteret tidligere i regionens strategi og handleplaner.”


NYHEDSARKIV


Siden er sidst opdateret 23-05-2014.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00