FORSIDEN | WEB-TV | ARTIKLER | SELVBETJENING | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilUdviklingpilFlere emnerpilEU-strukturfonde

EU-strukturfonde

Region Syddanmark er omfattet af to EU-strukturfondsordninger, Mål 2 og INTERREG

Mål 2 omfatter både Regionalfonden og Socialfonden. Det er Syddansk Vækstforum, der indstiller til Erhvervsstyrelsen, om et projekt skal støttes med regionalfondsmidler eller med socialfondsmidler.

Vækstforums handlingsplan angiver rammer og retning for de initiativer og udviklingsaktiviteter, som eventuelt vil kunne opnå støtte i 2012. Læs mere om Vækstforums handlingsplan på Vækstforums hjemmeside.

Læs mere om Mål 2
 

INTERREG 4 A logo

INTERREG støtter grænseoverskridende samarbejde mellem Syddanmark, Schleswig og K.E.R.N.
Der er nedsat et særligt INTERREG-Udvalg, der tager stilling til indkomne projektansøgninger og overvåger programmets generelle gennemførelse. Næste ansøgningsfrist for indlevering af projektansøgninger er aflyst, læs mere her.

Hvis du vil vide mere om INTERREG, så læs mere på INTERREG 4A's hjemmeside:

www.interreg4a.dk

eller på tysk

www.interreg4a.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 03-05-2012.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00