Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU)

KEU står for Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget for almen praksis. Udvalget er nedsat i henhold til Landsoverenskomsten for almen lægegerning. Udvalgets overordnede mål er at fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt praktiserende læger i Region Syddanmark. Du kan læse mere om udvalgets formål mv. i kommissoriet.

KEU-sekretariatet kan kontaktes via KEU@rsyd.dk

Udvalget råder over en pulje til kvalitetsudvikling og efteruddannelse. Så hvis du har en god ide til et kvalitetsprojekt eller en efteruddannelsesaktivitet, så kontakt en af kvalitetskonsulenterne. Du kan finde ansøgningsskemaet her.

Under udvalget er ansat et hold af konsulenter, der i teams arbejder med følgende emner:

Desuden kan DGE-grupper*/supervisionsgrupper, lægepraksis/lægelaug og praksiskonsulenter i samarbejde med sygehusafdelinger søge om tilskud til afholdelse af møder vedr. implementering af ICPC/datafangst, DSAM’s vejledninger eller uddannelsesaktiviteter, der tager udgangspunkt i lokale problemstillinger og udfordringer i relation til det lokale sygehus eller kommunen. Du kan finde ansøgningsskemaet her. 
Læs mere om de forskellige støttemuligheder her.

*DGE - Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse

Kvali-teamet bestående af: 
kvalitetsudviklingskonsulenter, efteruddannelsesvejledere, datakonsulenter, projektkoordinator for SydPOL og KEU-sekretariatet.

Kvali-teamet

Senest fagligt revideret: 20-08-2015


Siden er sidst opdateret 24-8-2015

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap