Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

Projektstøtte

Her kan du få svar på følgende spørgsmål:KEU Logo

Hvad er Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget?

Hvem kan få støtte?

Hvilke aktiviteter kan støttes?

Hvad kan du få støtte til?

Hvordan kan du få støtte?

Konsulentbistand – hvad og hvordan?

 En guide til praktiserende læger, der søger støtte til kvalitetsudvikling.

 Hvad er kvalitets- og efteruddannelsesudvalget?

Udvalget er nedsat i henhold til §12C i Landsoverenskomsten for almen lægegerning (April 2006) mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg (SFU) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Udvalget består af 10 ordinære medlemmer. 6 medlemmer udpeget af Praksisudvalget i Region Syddanmark og 4 medlemmer udpeget af Regionsrådet i Region Syddanmark.

Udvalgets overordnede mål er at arbejde med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt praktiserende læger i regionen med henblik på at sikre patientens sundhedsmæssige status og livskvalitet gennem ressourceudnyttelse og maximal patientsikkerhed og høj patienttilfredshed.

 Hvem kan få støtte?

 Alle praktiserende læger i Region Syddanmark kan få støtte gennem udvalget.

Det er en forudsætning for tildeling af midler fra udvalget, at der er en praktiserende læge, der deltager i projektet som projektansvarlig over for udvalget.

Hvilke aktiviteter kan støttes?

Der ydes i bred forstand støtte til aktiviteter, der øger kvaliteten i almen praksis. Dette kan både være egentlige kvalitetsudviklingsprojekter eller nye aktiviteter indenfor områderne forebyggelse og efteruddannelse. Det udelukker ikke, at der også er et forskningsmæssigt aspekt, men midlerne vil primært tilgodese kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis. Udvalgets midler anvendes primært som støtte til gennemførelse af projekter og er ikke beregnet til aktiviteter i drift. Projekter skal være med til at skabe ny viden. Udvalgets midler er ikke øremærkede til arbejde med bestemte temaer eller områder, men der vil foreligge handlingsplaner for udvalgets virke, hvor visse temaer og områder vil nyde fortrinsret.

Følgende kriterier for støtte bør overvejes og være beskrevet. Det er kriterier, konsulenter og udvalg vil bruge i vurderingen af ansøgningerne:

 • Er problemstillingen relevant?
 • Er kvalitetsmål/formål veldefineret?
 • Er designet entydigt?
 • Er projektet overskueligt?
 • Er projektet gennemførligt i forhold til ressourcerne?
 • Vil projektet kunne evalueres ordentligt?
 • Kan projektet implementeres?
 • Er ressourceforbruget acceptabelt?
 • Er omkostningseffektiviteten god nok? 

Hvad kan du få støtte til?

Ved gennemførelse af projekter kan der ansøges om støtte til:

 

Hvordan kan du få støtte?

 Der er et ansøgningsskema tilgængeligt på dette link som bedes udfyldt.

Hjælp til udarbejdelse af ansøgning kan fås ved henvendelse til en af kvalitetsudviklingskonsulenterne:

John Banke: John.Banke@regionsyddanmark.dk
Marianne Rosendal: M.Rosendal@alm.au.dk
Lars G. Johansen: Lars@dadlnet.dk
Ole Busch: Olebusch@dadlnet.dk
Janne Andersen: ja-an@live.dk
Lars Poulsen: L.Poulsen@dadlnet.dk
Palle Mark Christensen: pmc@dadlnet.dk

Interesserede kan kontakte kvalitetsudviklingskonsulenterne direkte eller gennem Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget sekretariatet ved henvendelse til sekretær Hanne Mejborn Nielsen på e-mail: Hanne.M.Nielsen@regionsyddanmark.dk eller via én af praksisenhederne:

Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding.
Nina.Christensen@regionsyddanmark.dk

Praksisenheden i Esbjerg, Jyllandsgade 79C, 6700 Esbjerg.
Lene.Boye.Hauborg@regionsyddanmark.dk

Konsulentbistand?

Udvalget administrerer de midler, der hvert år afsættes til kvalitetsudviklingsarbejdet, jf. aftalen mellem PLO og SFU.

Der er i regionen ansat et antal konsulenter, der kan bistå ansøgere.

M.h.t. projektet/aktiviteten kan udvalgets konsulenter bistå i et vist omfang til selve projektbearbejdningen samt sparring i projektperioden. Konsulenterne kan også være behjælpelig med at formidle kontakt til relevante ressourcepersoner.

Vejledningen er godkendt af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark
August 2007.

 • Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget for Almen Praksis i Region Syddanmark er et udvalg nedsat i henhold til Landsoverenskomstens §12D med selvstændig økonomi. Udvalget består af 4 repræsentanter udpeget af regionsrådet og 6 udpeget af Praksisudvalget.
 • Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget for Almen Praksis i Region Syddanmark har som overordnet mål at arbejde med kvalitetsudvikling og efteruddannelse blandt praktiserende læger i regionen med henblik på at sikre patientens sundhedsmæssige status og livskvalitet gennem sammenhængende patientforløb af høj professionel standard med effektiv ressourceudnyttelse og maksimal patientsikkerhed og høj patienttilfredshed.
  Desuden skal udvalget samarbejde med DAK-E (Den Almenmedicinske Kvalitetsenhed) omkring centrale initiativer aftalt i overenskomsten og medvirke til kvalitetsudvikling af overenskomstens ydelser samt implementering af nye ydelser.
 • Kvalitetsudviklingsarbejdet skal være meningsfuldt for Almen Praksis i bestræbelsen på at nå de opstillede mål. Det skal være for og med praktiserende læger og have medejerskab fra Almen Praksis. Udvalget vil arbejde for at styrke sammenhængen mellem kvalitetsudvikling og efteruddannelse. Udvalget vil stile efter at udbrede kvalitetsudviklings-arbejdet til samtlige praktiserende læger i regionen.

 • Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i projekter/aktiviteter.

 • Dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af projekter/aktiviteter. 

 • Udarbejdelse af og gennemførelse af nye efteruddannelsestiltag.

   4. Enkelte læger eller grupper af læger, f.eks. 12-mandsforeninger, der ønsker at fordybe sig i emner, temaer eller procedurer indenfor det almen medicinske speciale. Der findes et særskilt ansøgningsskema til brug ifm. ansøgninger vedr. efteruddannelsesaktiviteter i DGE-grupperne. Skemaerne kan fås ved henvendelse til KEU-sekretariatet, Hanne Mejborn Nielsen, e-mail: Hanne.M.Nielsen@regionsyddanmark.dk eller via dette link eller ved henvendelse til en af konsulenterne.

 • Udgifter i forbindelse med deltagelse i møder og konferencer som led i udvikling af faget.
 • Støtte til konsulentbistand i forbindelse med udvikling og gennemførelse af kvalitetsudviklingsaktiviteter.
 • Dækning af udgifter til praksispersonale, når disse er involveret i projektet.
 • Kvalitetsudviklingsarbejdet skal være meningsfuldt for Almen Praksis i bestræbelsen på at nå de opstillede mål. Det skal være for og med praktiserende læger og have medejerskab fra Almen Praksis. Udvalget vil arbejde for at styrke sammenhængen mellem kvalitetsudvikling og efteruddannelse. Udvalget vil stile efter at udbrede kvalitetsudviklings-arbejdet til samtlige praktiserende læger i regionen.
 • Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i projekter/aktiviteter.
 • Dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af projekter/aktiviteter.
 • Udarbejdelse af og gennemførelse af nye efteruddannelsestiltag.
 • 4. Enkelte læger eller grupper af læger, f.eks. 12-mandsforeninger, der ønsker at fordybe sig i emner, temaer eller procedurer indenfor det almen medicinske speciale. Der findes et særskilt ansøgningsskema til brug ifm. ansøgninger vedr. efteruddannelsesaktiviteter i DGE-grupperne. Skemaerne kan fås ved henvendelse til KEU-sekretariatet, Hanne Mejborn Nielsen, e-mail: Hanne.M.Nielsen@regionsyddanmark.dk eller via dette link eller ved henvendelse til en af konsulenterne
 • Udgifter i forbindelse med deltagelse i møder og konferencer som led i udvikling af faget. 
 • Støtte til konsulentbistand i forbindelse med udvikling og gennemførelse af kvalitetsudviklingsaktiviteter. 
 • Dækning af udgifter til praksispersonale, når disse er involveret i projektet. 

Senest fagligt revideret: 06-10-2009


Siden er sidst opdateret 9-1-2015

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap