Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilHøringer

Høringer

På denne side finder du igangværende høringer. Du kan:

  • Se høringsmateriale.
  • Læse et resumé af materialet
  • Afgive dit høringssvar.

Regionen ønsker åbenhed og dialog

Regionen er som regel ikke forpligtet til at sende materiale i høring.

Men i Region Syddanmark arbejder vi ud fra værdier om åbenhed, dialog og borgerinddragelse. Det betyder blandt andet, at vi sender oplæg til større, politiske beslutninger i høring for at få at vide, hvad kommuner, foreninger, fagfolk og borgere siger til forslaget.

Brug muligheden for at deltage i processen, så vi også får din mening med i vores overvejelser.

Svar offentliggøres

De svar, der sendes i høringsperioden, indgår i den videre politiske behandling.

For at skabe synlighed om høringssvarene vælger vi som udgangspunkt at offentliggøre alle høringssvar her på hjemmesiden.


Seneste høringer
Høring af praksisplan for kiropraktorområdet
Høring af praksisplan for kiropraktorområdet i Region Syddanmark. Høringssvar skal afgives senest den 27. april 2015.
27.03.2015
Høring af forslag til tillæg nr. 6 til Råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Vibæk-Hostrup i Varde Kommune
Forslag til tillæg nr. 6 til råstofplan 2012 i offentlig høring.
19.03.2015
Høring om praksisplan for almen praksis 2015-2018
Praksisplan for almen praksis 2015-2018
25.02.2015
Høring af forslag til tillæg nr. 5 til råstofplan 2012 - Rød- og gulbrændende ler på Fyn
Tillæg til Råstofplan 2012 - Teglværksler
20.01.2015
Råstofplan 2016 - Høring af status på råstofområdet og Indkaldelse af idéer og forslag
Indkaldelse af idéer og forslag
15.01.2015
Høring om Praksisplan for Fodterapi
Høring om Praksisplan for Fodterapi i Region Syddanmark.
14.01.2015
Offentliggørelse af Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune
Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune
28.11.2014
Offentliggørelse af Tillæg nr. 2 til Råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune
Offentliggørelse af Tillæg nr. 2 til Råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune
28.11.2014
Høring om Patient og pårørendepolitik for Psykiatrien i Region Syddanmark
Høring om Patient og pårørendepolitik for Psykiatrien i Region Syddanmark.
30.10.2014
Høring vedrørende Region Syddanmarks frivillighedsstrategi
Høring vedrørende Region Syddanmarks frivillighedsstrategi.
16.10.2014
Ny aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje
Høring om Ny aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje.
15.10.2014
Høring af forslag til tillæg til Råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune
Høring af forslag til tillæg til Råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune
13.10.2014
Høring om samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark
Høring om samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark.
26.09.2014
Høring af forslag til tillæg til Råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune
Høring af forslag til tillæg til Råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune
29.08.2014
Høring om Sundhedsaftalen 2015-2018
Høring om Sundhedsaftalen 2015-2018 i Region Syddanmark
13.08.2014
Høring af forslag til tillæg til råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune
Høring af forslag til Tillæg til råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune
19.06.2014
Høring af forslag til tillæg til råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune
Afsluttet høring af forslag til tillæg til råstofplan 2012 - Råstofgraveområde ved Ålsbo i Assens Kommune
19.06.2014
Høring om Fælles samarbejdsaftale for mennesker med et misbrug og en psykiatrisk lidelse
Høring om Fælles samarbejdsaftale for mennesker med et misbrug og en psykiatrisk lidelse i Region Syddanmark.
05.05.2014
Høring om praksisplan på almenlægeområdet
Høring om praksisplan på almenlægeområdet i Region Syddanmark.
10.02.2014
Høring af samarbejdsaftale på oligofreniområdet
Høring af samarbejdsaftale på oligofreniområdet i Region Syddanmark
16.01.2014
Høring om elektronisk kommunikation i psykiatrien
Høring om elektronisk kommunikation i psykiatrien i Region Syddanmark
16.01.2014
Indkaldelse af ideer og forslag til 6 tillæg til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark om udpegning af graveområder for sand, grus og sten samt offentlig høring af redegørelse
17.12.2013
Høring af Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014
Høring af Forslag til nye fo­rure­nin­gsu­nde­rsø­gel­ser og op­ren­sni­nge­r 2014
16.12.2013
Indkaldelse af ideer og forslag til tillæg til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark - graveområder for ler på Fyn
04.11.2013
Høring af Forløbsprogram for rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade
Indsend høringssvar til Forløbsprogram for rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade
30.09.2013
Høring af Sundheds-it Strategi 2013-2017
Høring af Sundheds-it Strategi 2013-2017 i Region Syddanmark
02.09.2013
Høring af Sundhedsplan 2013
Høring om Sundhedsplan 2013 i Region Syddanmark
27.05.2013
Høring af Revision af Psykiatriplanen 2013
Indsend dit høringssvar til høring af Revision af Psykiatriplanen 2013
06.05.2013
Høring af Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med Kræft
Høring af Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med Kræft
22.03.2013
Høring af praksisplan for psykiatri på speciallægeområdet
Høring af praksisplan for psykiatri på speciallægeområdet
04.02.2013
Høring af praksisplan for øvrige speciallægeområder
Høring af praksisplan for øvrige specialer på speciallægeområdet - 2013
04.02.2013
Høring af Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2013
Region Syddanmark fremlægger nu et forslag til, hvilke nye forureningsundersøgelser og oprensninger regionen kan sætte i gang i 2013 med det formål at beskytte vores drikkevand og vores sundhed over for jordforurening.
11.01.2013
Høring af udviklingsplan på psykologområdet
I henhold til Overenskomsten om Psykologhjælp mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn af 1. juli 2011 udarbejder Samarbejdsudvalget vedr. Psykologhjælp en samlet udviklingsplan for psykologpraksis i regionen, der skal godkendes af regionsrådet.
25.04.2012
Høring om Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse
Høring om Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark
30.03.2012
Høring af klimastrategien 2012-15
Høring af klimastrategien 2012-15
30.03.2012
Høring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012
Høring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012
17.01.2012
Høring af forslag til råstofplan 2012
Høring af forslag til råstofplan 2012
15.12.2011
Høring om Den Regionale Udviklingsplan 2012-15
Høring om Den Regionale Udviklingsplan 2012-15
13.12.2011
Høring om fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus
Høring om fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus.
21.11.2011
Høring om rapport fra den politiske arbejdsgruppe om ligestilling
Høring om rapport fra den politiske arbejdsgruppe om ligestilling.
03.11.2011
Høring om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner
Høring om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner
22.08.2011
Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder
Rekruttering til almen praksis med specielt fokus på rekrutteringsvanskelige områder
19.08.2011
Høring af ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
Høring af forslag til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Høringsperiode frem til 15. september 2011.
24.05.2011
Høring af praksisplan for fysioterapi
Høring af Region Syddanmarks praksisplan for fysioterapi frem til 12. november 2010.
09.11.2010
Høring af strategi for sundhedskvalitet
Høring om forslag til Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014. Høringsfristen slutter 1. december 2010.
27.10.2010
Høring af praksisplan for kiropraktorområdet
Praksisplan for kiropraktorområdet i Region Syddanmark i høring frem til 1. december 2010
25.10.2010
Høring af praksisplaner på speciallægeområdet
Høring af 3 praksisplaner på speciallægeområdet i Region Syddanmark: Hudspecialet (dermatologi) Øjenspecialet (oftalmologi) Øre-næse-halsspecialet (otologi) Høringssvar skal afgives senest 26. november 2010
15.10.2010
Høring af diskussionsoplæg: Ny vision for sundhedsvæsenet
Høring af diskussionsoplæg om Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Høringsperiode frem til 1. december 2010.
01.10.2010
Høring om strålebehandling og plastikkirurgi i Region Syddanmark
Høring om organisering af den del af kræftbehandlingen i Region Syddanmark, som vedrører strålebehandling og plastikkirurgi. Høringsperiode frem til onsdag 31. august 2010.
09.09.2010
Høring om Fødeplan i Region Syddanmark
Høring af Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark - herunder mulige modeller for hjemmefødselsordning. Høringsperiode frem til fredag 8. oktober 2010.
01.09.2010
Høring om justering af Fremtidens Psykiatri
Høring om udkast til justering af Region Syddanmarks psykiatriplan Fremtidens Psykiatri. Høringssvar skal indgives senest 6. september 2010.
30.06.2010
Høring vedrørende sundhedsaftaler 2011-2014
Høring af grundaftale for sundhedsaftalerne imellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner for årene 2011-2014. Høringsfristen udløber 30. juni 2010.
28.04.2010
Høring om Samarbejdsaftale på demensområdet i Region Syddanmark
Høring af samarbejdsaftale på demensområdet mellem Region Syddanmark samt kommuner og praksis i Syddanmark.
20.04.2010
Høring om psykiatriens placering i Fælles Akutmodtagelse (FAM)
Offentlig høring om psykiatriens placering i Region Syddanmarks Fælles Akutmodtagelse (FAM). Høringssvar kan afgives frem til tirsdag 13. april 2010.
26.02.2010
Implementeringsplaner for fremtidig organisering af fem specialer
Implementeringsplan for fremtidig organisering af fem specialer
21.12.2009
Rapport om Sygehuse i Syddanmark
22.11.2009

Siden er sidst opdateret 16-10-2014.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap