Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilSundhedpilSundhedssamarbejdepilSundhedsaftalen 2015-2018

Sundhedsaftalen 2015-2018

Blomst Vision Fælles Sundhed

Find information om Sundhedsaftalen 2015-2018.

Hvad er Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Aftalen skal dække et bredt og komplekst felt.

Fra det helt overordnede og fremadrettede: hvad vil parterne forpligte sig til at arbejde hen imode over en firårs periode?

Til det helt konkrete her og nu: hvem gør hvad hvornår i situationen, hvor en patient skal udskrives fra sygehuset til sit eget hjem?

Find Sundhedsaftalen 2015-2018 (pdf)

Krav til sundhedsaftaler
Ifølge sundhedslovens bestemmelser om planlægning og samarbejde skal regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Syddanmark indgå sundhedsaftalen om deres samarbejde på sundhedsområdet. 

Aftalerne skal sikre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af region og kommune.

Sundhedsaftalen skal revideres én gang i hver valgperiode.
Aftalerne godkendes af Sundhedsstyrelsen. 

Vejledning fra Sundhedsministeriet
Sundhedsaftalerne skal desuden bidrage til at sikre en ensartet kvalitet i sundhedsydelserne og følge Sundhedsministeriets bekendtgørelse og vejledning.


Siden er sidst opdateret 19-11-2015.
Kontakt Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap