FORSIDEN | WEB-TV | LEDIGE JOB | SELVBETJENING | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilUdviklingpilMiljø og RåstofferpilStore jordforureningerpilGrindsted BypilRedegørelse over anvendte kemikalier på Grindstedværket 2009

Redegørelse over anvendte kemikalier på Grindstedværket 2009

Region Syddanmark har i 2009 fået udarbejdet rapporten ”Redegørelse over anvendte kemikalier på Grindstedværket og deres potentielle trussel i forhold til miljøet”.

I redegørelsen er det via arkivgennemgang undersøgt, hvilke stoffer der har været anvendt på Grindstedværket, og det er vurderet om disse kunne udgøre en sundheds- eller miljømæssig risiko. Stofferne er blevet rangordnet i forhold til hinanden på baggrund af oplysninger om, hvor meget de har været anvendt og ud fra deres fysisk-kemiske og toksikologiske egenskaber mv.

Redegørelsen skal på den måde være med til at sikre, at der i de kommende forureningsundersøgelser på lokaliteter der er relateret til Grindstedværkets aktiviteter, målrettet bliver analyseret for de potentielt mest sundheds- og miljøfarlige stoffer

Du kan se hele redegørelsen her:

Rapport

Bilag


Siden er sidst opdateret 28-01-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00