Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilHøringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring om Samarbejdsaftale på demensområdet i Region Syddanmark

Høring om Samarbejdsaftale på demensområdet i Region Syddanmark

Sidste frist for at afgive høringssvar er fredag 28. maj 2010.

                   


Baggrund

Det Administrative Kontaktforum i Region Syddanmark (DAK) nedsatte i 2008 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, psykiatrien og somatikken i Region Syddanmark, almen praksis samt interesseorganisationer.

Arbejdsgruppens formål var at udarbejde en samarbejdsaftale på tværs af sektorer. Hensigten var en samarbejdsaftale, der sikrer borgere i Region Syddanmark smidige forløb ved udredning, behandling og opfølgning af demenssygdomme.

Samarbejdsaftalen for demensområdet i Region Syddanmark tager udgangspunkt i allerede eksisterende aftaler mellem de tidligere amter og kommuner. Aftalens fokus er samarbejdsfladerne mellem sektorer.

Det Administrative Kontaktforum i Region Syddanmark godkendte høringsudkastet 16. marts 2010.

Høringsmateriale

Høringsliste

Høringsfrist

Sidste frist for at aflevere høringssvar er fredag 28. maj 2010.

Yderligere information om udredning og behandling af demens


Siden er sidst opdateret 18-06-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap