Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilHøringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring om strålebehandling og plastikkirurgi i Region Syddanmark

Høring om strålebehandling og plastikkirurgi i Region Syddanmark

Høring om organisering af den del af kræftbehandlingen i Region Syddanmark, som vedrører strålebehandling og plastikkirurgi.
Høringsperiode frem til onsdag 31. august 2010.                           


Høringen omfatter regionens oplæg til ændret organisering af strålebehandling og plastikkirurgi som led i kræftbehandlingen. Målet med den nye organisering er at sikre højst mulig kvalitet i behandlingen.

Rapporten 'Specialeplanens konsekvenser for fremtidig organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark (onkologi og plastikkirurgi)', som nu er i høring, udmønter regionsrådets strategier, som de fremgår af Region Syddanmarks specialeplan fra 1. juni 2009.

Strålebehandling

Rapporten anbefaler:

  • At der foretages en vurdering af behandlingsbehov og strålekapacitet i Region Syddanmark.
  • Mere og bedre information om tilbuddene på de syddanske strålecentre, for at få flere kræftpatienter til at vælge strålebehandling på centrene i Odense og Vejle i stedet i Flensborg.
  • En nærmere gennemgang af samarbejdsrelationer og arbejdsdeling mellem Odense og Vejle, så snart Sundhedsstyrelsens har godkendt den endelige placering af de specialiserede funktioner.
  • At der i efteråret 2010 tages stilling til den fremtidige visitation af patienter til strålebehandling i Flensborg.

Det plastikkirurgiske speciale

Målet er:

  • 2 fagligt bæredygtige miljøer inden for plastikkirurgi forankret på Odense Universitetshospital og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.
  • Optimal plastikkirurgisk service i forhold til operationer for brystkræft i Vejle og i Aabenraa, idet der bør være en ensartet plastikkirurgisk service uanset, hvor i regionen man bliver opereret for brystkræft.

Rapporten anbefaler:

  • At de plastikkirurgiske afdelinger i Odense og Vejle lægges sammen til én fælles faglig enhed med distribueret service 2 steder i regionen fra 1. januar 2011.
  • At Sydvestjysk Sygehus varetager plastikkirurgi i Aabenraa i form af en udefunktion fra 1. januar 2011.
  • At kvinder med brystkræft i regionen får ensartet information, når de skal beslutte, om de ønsker et plastiskkirurgiske indgreb. Der skal være fælles retningslinjer med udgangspunkt i det optimale faglige niveau for plastikkirurgi i forhold til brystkræftoperationer.
  • At der laves fælles retningslinjer for registreringspraksis, således at der etableres bedre mulighed for at oveervåge aktivitet og udviklingen inden for plastikkirurgien.

 

Høringsmateriale

Høringsfrist

Sidste frist for at aflevere høringssvar er onsdag 31. august 2010.


Siden er sidst opdateret 10-09-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap