Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilHøringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring af strategi for sundhedskvalitet

Høring af strategi for sundhedskvalitet

Høring om forslag til Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014. Høringsfristen slutter 1. december 2010.

                   

Region Syddanmark har udarbejdet et forslag til Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014. Strategien skal afløse den aktuelle strategi, der gælder perioden 2007-2010. Når den nye strategi er vedtaget, vil den danne rammen for regionens indsats for at udvikle kvaliteten på sundhedsområdet.

Forslaget til ny strategi for udvikling af kvaliteten i sundhedsvæsenet sendes ihøring hos patientorganisationer, somatiske og psykiatriske sygehuse, samarbejdsudvalg, samarbejdsfora med kommunerne og samarbejdsudvalg med praksissektoren.

Forslaget er udarbejdet i en proces, der har involveret politikere, sygehusledelser, kvalitetsnøglepersoner, praksiskonsulenter og patientrepræsentanter.

Forslaget udpeger 6 strategiske indsatsområder

  • Patient og pårørende – en ressource i kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsenet.
  • Patientforløb og samarbejde på tværs.
  • Ledelse – en afgørende forudsætning for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.
  • Læring – fra viden til handling.
  • Høj kvalitet i kerneydelserne og løbende monitorering af kvaliteten.
  • Forskning i kvalitetsudvikling.

Høringsmateriale

Høringsfrist

Sidste frist for at afgive høringssvar er onsdag 1. december 2010.

Yderligere information


Siden er sidst opdateret 03-12-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap