Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilHøringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring af praksisplaner på speciallægeområdet

Høring af praksisplaner på speciallægeområdet

Høring af 3 praksisplaner på speciallægeområdet i Region Syddanmark:

  • Hudspecialet (dermatologi)
  • Øjenspecialet (oftalmologi) 
  • Øre-næse-halsspecialet (otologi)

Høringssvar skal afgives senest 26. november 2010                         


I henhold til Overenskomsten om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn udarbejder regionen med udgangspunkt i de enkelte specialer en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening. Planen skal danne grundlag for beslutning om overenskomstmæssige praksisforhold og skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt.

Regionsrådet godkendte 27. september 2010 en praksisplan for speciallægeområdet indenfor specialet dermato-venerologi. 25. oktober 2010 godkendte regionsrådet praksisplaner for specialerne oftalmologi og otologi.

De 3 godkendte praksisplaner er i høring hos høringsparterne frem til 26. november 2010:

  • Sundhedsstyrelsen
  • Danske Regioner.
  • Kommunerne i Region Syddanmark
  • Sygehusene i Region Syddanmark
  • Patientforeninger
  • Forhandlingsberettigede faglige organisationer
  • Lægefaglige specialeråd m.v.

Høringsmateriale

Afgiv høringssvar

 


Siden er sidst opdateret 02-12-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap