Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilHøringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring af praksisplan for fysioterapi

Høring af praksisplan for fysioterapi

Den foreliggende praksisplan er den første for fysioterapi og ridefysioterapi i Region Syddanmark. Den er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Samarbejdsudvalget for fysioterapi. En af ambitionerne med planen er at tilvejebringe rammer, som befordrer udvikling af kvalitet og service.

Det er kendetegnende, at fysioterapi tilbydes i både den kommunale sektor, på sygehusene og i praksissektoren. Det giver særlige udfordringer i forhold til koordinering og samordning. Der er desuden snitflader til andre faggrupper. Der er derfor behov for at nå en arbejdsdeling med andre faggrupper for at sikre et sammenhængende behandlings- og genoptræningsforløb for patienterne.

Baggrund

Praksisplanen for fysioterapi er udarbejdet i henhold til de retningslinjer, der fremgår af ”Overenskomst om almindelig fysioterapi” og ”Overenskomst om vederlagsfri fysioterapi” mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Formålet med praksisplanlægningen er, at regionen og kommunerne udarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fysioterapeutiske betjening i regionen.

Efter høringsfristens udløb 12. november behandler arbejdsgruppen høringssvarene og udarbejder den endelige praksisplan, som forventes at kunne træde i kraft 1. april 2011.

Høringsparter

  • 22 kommuner i Region Syddanmark
  • Sundhedsstyrelsen
  • Danske Fysioterapeuter
  • Danske Regioner
  • Praksisudvalget for almen lægegerning
  • Sygehusene i Region Syddanmark
  • Kiropraktorkredsforeningen i Region Syddanmark
  • Danske Patienter
  • Fysioterapeuter med ydernummer i Region Syddanmark


Udkast til praksisplan

 


Siden er sidst opdateret 19-01-2011.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap