Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilSundhedpilFagfolkpilKvalitetpilKvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksispilNyhedsbrevepilPraksisnyt nr. 1 - 2011pilNy Efteruddannelsespulje der understøtter efteruddannelse i lægepraksis og bylægelaug m.v.

Ny Efteruddannelsespulje der understøtter efteruddannelse i lægepraksis og bylægelaug m.v.

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har for 2011 åbnet op for, at man kan søge støtte til nye lokale efteruddannelsestiltag.
 

Formålet med puljen er:

  • at initiere efteruddannelsesaktiviteter, der har sit udgangspunkt i praksis som organisation, eller som

  • understøtter efteruddannelsesaktiviteter, der går på tværs af flere praksis og flere faggrupper, eller

  • understøtter implementering af ICPC og datafangst, eller

  • understøtter implementering af DSAM’s faglige vejledninger, eller,

  • understøtter fælles efteruddannelsesaktiviteter, der tager udgangspunkt i lokale problemstillinger og udfordringer i relation til det lokale sygehus eller kommunen.


Hvem kan søge puljen:

  • Puljen kan søges af:

  • Et eller flere lægehuse sammen

  • Bylægelaug

  • Praksiskonsulenter i samarbejde med sygehusafdeling.


Hvad kan man søge om:

Man kan søge om udgifter til dækning af undervisere / oplægsholdere jf. lægeforeningens takster samt transportudgifter til underviser jf. statens takster.

Desuden kan der søges til forplejning jf. KEU’s regler for efteruddannelsesgrupperne med op til 150 kr. pr deltager pr. arrangement.

Der udbetales ikke støtte til tabt arbejdsfortjeneste. Deltagerne må selv finansiere evt. løntab og lønudgifter eller evt. trække på deres egen personlige efteruddannelseskonto.
 

Hvordan søger man:

Send et par ord

pr. mail til efteruddannelsesvejlederne@regionsyddanmark.dk om, hvad du påtænker at søge til. Du vil så få en vejledning og et ansøgningsskema retur.

Du kan også spørge om råd og vejledning til mødeplanlægning.


Siden er sidst opdateret 17-3-2011
Praksisafdelingen

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap