Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilHøringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring om fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus

Høring om fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus

Høring om forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø Sygehus.

Regionsrådet har den 28. november 2011 besluttet at sende forslag til fremtidig sygehusvirksomhed på Ærø i høring. Dette forud for den endelig beslutning i Regionsrådet.

 

Fremadrettet foreslås der følgende funktioner på Ærø Sygehus:

  • Medicinsk sengeafsnit
  • Medicinsk/kirurgisk ambulatorium, som bl.a. kan varetage mindre kirurgiske procedurer under lokal bedøvelse, herunder behandling af småskader
  • Jordmoderkonsultation, fødsels- og forældreforberedelse samt besøg efter fødslen på Ærø
  • Øvrige funktioner i form af røntgen, laboratorium og driftsafdeling.

 

Funktioner som fremadrettet foreslås flyttet fra Ærø Sygehus:

  • Den operative aktivitet ophører og flyttes til Svendborg Sygehus, dvs. muligheden for eksempelvis kejsersnit på Ærø ophører.
  • Fødsler på sygehus foregår fremadrettet på Svendborg Sygehus eller som decideret hjemmefødsel.

 

Ophør af den kirurgiske behandling på Ærø Sygehus samt ophør af muligheden for at føde på Ærø Sygehus sker pr. 1. april 2012. Dette forslag er begrundet i et lille volumen, som gør det vanskeligt at opretholde den faglige rutine eller følge med i nye teknikker. 

Der er med beslutningen om at sende notatet i høring ikke taget stilling til organiseringen af beredskabet på Ærø. Indtil regionsrådet har taget stilling til et konkret forslag herom, opretholdes det nuværende beredskab på sygehuset. Mulighederne for en hjemmefødselsordning med tilbud om at benytte faciliteterne på sygehuset belyses endvidere.

 

Informationsmøde

I forbindelse med høringen afholdes der også et informationsmøde den 9. januar 2012 kl. 17.30 – 19.30 . Mødet finder sted i Rise Minihal, St. Rise Skolevej 1, 5970 Ærø. Her vil repræsentanter for regionsrådet og embedsmænd fra Region Syddanmark fortælle om ændringerne af Ærø Sygehus og baggrunden herfor.

 

Høringsmateriale 

  

Høringsfrist

Fristen for at afgive et høringssvar er den 13. januar 2012   

 

 Har du spørgsmål?

Spørgsmål vedr. notatet og/ eller høringsprocessen kan rettes til Solveig.Hansen@regionsyddanmark.dk

Som følge af julen kan der være en vis ekspeditionstid på svar.

 


Siden er sidst opdateret 20-02-2012.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap