Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilSundhedpilFagfolkpilKvalitetpilKvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksispilNyhedsbrevepilPraksisnyt nr. 4 - 2011pilEfteruddannelsespulje der understøtter efteruddannelse i lægepraksis og Bylægelaug mv

Efteruddannelsespulje der understøtter efteruddannelse i lægepraksis og Bylægelaug mv

Formålet med puljen er:

  • at initiere efteruddannelsesaktiviteter, der har sit udgangspunkt i praksis som organisation, eller som
  • understøtter efteruddannelsesaktiviteter, der går på tværs af flere praksis og flere faggrupper, eller
  • understøtter implementering af ICPC og datafangst, eller
  • understøtter implementering af DSAM’s faglige vejledninger, eller
  • understøtter fælles efteruddannelsesaktiviteter, der tager  udgangspunkt i lokale problemstillinger og udfordringer i relation til det lokale sygehus eller kommunen.

Hvem kan søge i puljen:

  • Et eller flere lægehuse sammen
  • Bylægelaug
  • Praksiskonsulenter i samarbejde med sygehusafdeling.

Hvad kan man søge om:

Man kan søge om udgifter til dækning af undervisere/oplægsholdere jf. Lægeforeningens takster samt transportudgifter til underviser jf. Statens takster. Desuden kan der søges til forplejning jf. KEU’s regler for efteruddannelsesgrupperne med op til 180 kr. pr. gruppemedlem pr. arrangement. Derudover kan der søges om max. 1.200 kr. til lokaleleje, såfremt man ikke har mulighed for at benytte egne lokaler eller lokaler i de 3 praksisenheder i henholdsvis Esbjerg, Kolding og Odense, som er gratis at benytte.

Der udbetales ikke støtte til tabt arbejdsfortjeneste. Deltagerne må selv finansiere evt. løntab og lønudgifter eller evt. trække på deres egen personlige efteruddannelseskonto.

Hvordan godkendes ansøgningerne?

Efter vurdering af Efteruddannelsesvejlederne og KEU- sekretariatet, sker godkendelse i henhold til det formål, der er vedtaget i KEU. Alle bevillinger forelægges fortløbende til orientering på KEU møderne

Afslag kan ankes til KEU.

Hvordan søger man:

Send et par ord pr. mail til Efteruddannelsesvejlederne om, hvad du påtænker at søge til, og du vil så få en vejledning og et ansøgningsskema retur.

Du kan læse mere om efteruddannelsen i Region Syddanmark her - hvor du også kan finde ansøgningsskemaet.


Venlig hilsen Efteruddannelsesvejlederne og KEU Sekretariatet

 


Siden er sidst opdateret 12-12-2011
Praksisafdelingen

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap