Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilHøringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring af forslag til råstofplan 2012

Høring af forslag til råstofplan 2012

Regionsrådet har besluttet at fremlægge et nyt forslag til råstofplan for Region Syddanmark i offentlig høring i perioden 2. januar til 27. februar 2012.

Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

Råstofplanen skal være med til at sikre at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og samtidig sikre hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt hvor råstofferne indvindes.

Det er en opgave, som startede med udarbejdelse af råstofplan 2008 for Region Syddanmark.

Regionsrådet vedtog i efteråret 2010 at råstofplanen skal revideres i 2012. I perioden 22. oktober til 17. december 2010 inviterede regionsrådet råstoferhvervet, kommuner, andre myndigheder og alle der havde lyst til at bidrage, til at deltage i diskussionen og komme med ideer og forslag. Det blev til 56 indkomne forslag, heraf 27 ansøgninger til nye graveområder.

På baggrund af råstofforsyningssituationen og de indkomne idéer og forslag har regionsrådet udarbejdet et forslag til råstofplan 2012, som fremlægges i offentlig høring. Alle er velkomne til at indsende kommentarer til forslaget. Der er udsendt breve om høringen til offentlige myndigheder, ejere af boliger og beboere indenfor eller i umiddelbar nærhed til nye grave- og interesseområder, lodsejere hvis ejendom påvirkes af ændringer i råstofplanen samt forslagsstillere til planen.

 

Høringsmateriale

Notat om indkomne forslag

Forslag til Råstofplan 2012

Kortbilag til Råstofplan 2012

Miljøvurdering af ansøgninger om graveområder – Fyn

Miljøvurdering af ansøgninger om graveområder – Trekantsområdet

Miljøvurdering af ansøgninger om graveområder - Sydvestjylland

Miljøvurdering af ansøgninger om graveområder - Sønderjylland

Du kan også se den strategiske miljøvurdering af de ansøgninger til nye graveområder regionen har modtaget på det interaktive kort

Høringsfrist

Du kan afgive høringssvar fra 2. januar 2012.

Fristen for at afgive høringssvar er 27. februar 2012.

Efter høringen

Regionsrådet vil på baggrund af de indkomne høringssvar færdiggøre Råstofplan 2012 for Region Syddanmark. Den endelig råstofplan forventes vedtaget af Regionsrådet i december 2012.

Har du spørgsmål

Spørgsmål til forslaget til Råstofplan 2012 kan rettes til

E-Mail: jordforurening@regionsyddanmark.dk

På jordforureningsafdelingens hjemmeside (http://regionsyddanmark.dk/wm214124) kan du læse mere om regionens arbejde med råstofplaner.

 

Der har været afholdt to offentlige møder om råstofplanen med deltagelse af politikere fra regionsrådets udvalg for regional udvikling og planlæggere fra regionen.

Møderne blev afholdt på:

Danhostel Vejen Konference, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen, tirsdag den 10. januar 2012 kl. 15 til 17

og

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ, onsdag den 11. januar 2012 kl. 15 til 17

 


Siden er sidst opdateret 30-03-2012.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap