FORSIDEN | WEB-TV | ARTIKLER | SELVBETJENING | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilUdviklingpilFlere emnerpilPulje til kommercialisering af offentlig-privat Innovation

Pulje til kommercialisering af offentlig-privat Innovation

Vækstforum har afsat 24,5 mio. kr. til etablering af en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation (OPI). Puljen består af regionale erhvervsudviklingsmidler og regionalfondsmidler. Projekter under puljen kan løbe til udgangen af 2014, og der resterer nu 2,6 mio. kr. til en ekstraordinær ansøgningsrunde med frist d. 27. januar 2014. 

Formålet med Syddansk Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation (OPI-puljen) er at understøtte samarbejde om innovation mellem små og mellemstore virksomheder og offentlige parter.

Midlerne kan søges til afprøvning og tilpasning af produkter i den kritiske fase ligen inden markedsintroduktion.  

De aktiviteter, der kan søges støtte til skal medvirke til at kommercialisere virksomhedernes produkter, samtidig med at de understøtter et behov i den offentlige sektor. Det kunne være i forhold til højere kvalitet i opgaveløsningen eller energieffektivisering.

Af rammer for tilskud kan nævnes:

  • at der kan ydes tilskud på mellem 400.000 kr. og 1.490.000 mio. kr. (svarende til maksimum grænsen for "De minimis-støtte" beregnet efter kursen i juni 2013),
  • at støtten reguleres ved "De minimis-ordringen", hvilket indebærer, at en virksomhed maksimalt må modtage 200.000 € i "De minimis-støtte" inden for en 3-årig regnskabsperiode. Virksomheder, der søger støtte fra OPI-puljen, skal kunne modtage "De minimis-støtte",
  • at der stilles krav om minimum 25 % privat egenfinansiering af det samlede projektbeløb,
  • at projekter maksimalt kan være af et års varighed,
  • at projekter inden for forretningsområderne Sundheds- og Velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi og Oplevelseserhverv kan søge. Projekter skal bidrage til vækst i Region Syddanmark,
  • at ansøger skal være en privat virksomhed (SMV), og der skal være minimum en offentlig partner i projektet, som er aktiv i projektet,
  • den deltagende offentlige part skal være relevant i forhold til medvirken i test og demonstration og skal kunne bidrage med forslag til praktiske tilpasninger.

 

Alle midlerne er nu fordelt og der kommer ikke flere ansøgningsfrister

 

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til:

Generelt om puljen

Jane Guldbrand-Hansen, Vækstforums sekretariat. Tlf. 76 63 13 95 og mail jane.guldbrand-hansen@rsyd.dk

 

Om ansøgninger inden for Sundheds- og velfærdsinnovation:

Susanne Søndergaard, Vækstforums sekretariat, tlf. 7663 1982 og mail susanne.soendergaard@rsyd.dk

 

Om ansøgninger inden for Bæredygtig energi:

Martin Paarup, Vækstforums sekretariat, tlf. 7663 2008 og mail martin.paarup@rsyd.dk

 

Vejledning om projekter indenfor Sundheds- og velfærdsinnovation

Karen Lindegaard, Welfare Tech Region. Tlf. 24 6119 31 og mail karli@wtr.dk

 

Vejledning om projekter indenfor Bæredygtig Energi

Energieffektivisering: Christian Boysen, Lean Energy Cluster, Tlf. 61 71 86 63 og mail cb@leaenergy.dk

Offshore: Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk, Tlf +45 42 14 91 70 og mail mb@offshoreenergy.dk

 

Vejledning om projekter indenfor Oplevelseserhverv

Turisme: Birgitte Hee Olesen, Vækstforums sekretariat, Tlf. 76 63 19 01 og mail birgitte.hee.olesen@rsyd.dk

 

Vejledning om spørgsmål vedrørende offentlig-privat innovation

Susan Dalum, OPI Lab. Tlf. 21 34 17 48 og mail Susan.Dalum@rsyd.dk

 

EU-logo Regionalfond med støttetekst          Syddansk Vækstforums logo

 

 

 


Siden er sidst opdateret 10-04-2014.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00