FORSIDEN | WEB-TV | ARTIKLER | SELVBETJENING | OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | SITEMAP |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilUdviklingpilFlere emnerpilPulje til kommercialisering af offentlig-privat Innovation 2011-2014

Pulje til kommercialisering af offentlig-privat Innovation 2011-2014

Vækstforum har afsat 24,5 mio. kr. til etablering af en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation (OPI). Puljen består af regionale erhvervsudviklingsmidler og regionalfondsmidler. Projekter under puljen kan løbe til udgangen af 2014. 

Formålet med Syddansk Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation (OPI-puljen) er at understøtte samarbejde om innovation mellem små og mellemstore virksomheder og offentlige parter.

Midlerne kan søges til afprøvning og tilpasning af produkter i den kritiske fase lige inden markedsintroduktion.  

De aktiviteter, der kan søges støtte til skal medvirke til at kommercialisere virksomhedernes produkter, samtidig med at de understøtter et behov i den offentlige sektor. Det kunne være i forhold til højere kvalitet i opgaveløsningen eller energieffektivisering.

Af rammer for tilskud kan nævnes:

  • at der kan ydes tilskud på mellem 400.000 kr. og 1.490.000 mio. kr. (svarende til maksimum grænsen for "De minimis-støtte" beregnet efter kursen i juni 2013),
  • at støtten reguleres ved "De minimis-ordringen", hvilket indebærer, at en virksomhed maksimalt må modtage 200.000 € i "De minimis-støtte" inden for en 3-årig regnskabsperiode. Virksomheder, der søger støtte fra OPI-puljen, skal kunne modtage "De minimis-støtte",
  • at der stilles krav om minimum 25 % privat egenfinansiering af det samlede projektbeløb,
  • at projekter maksimalt kan være af et års varighed,
  • at projekter inden for forretningsområderne Sundheds- og Velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi og Oplevelseserhverv kan søge. Projekter skal bidrage til vækst i Region Syddanmark,
  • at ansøger skal være en privat virksomhed (SMV), og der skal være minimum en offentlig partner i projektet, som er aktiv i projektet,
  • den deltagende offentlige part skal være relevant i forhold til medvirken i test og demonstration og skal kunne bidrage med forslag til praktiske tilpasninger.

 

Alle midlerne er nu fordelt, og der kommer ikke flere ansøgningsfrister

 

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til:

Generelt om puljen

Jane Guldbrand-Hansen, Vækstforums sekretariat. Tlf. 76 63 13 95 og mail jane.guldbrand-hansen@rsyd.dk

 

Om ansøgninger inden for Sundheds- og velfærdsinnovation:

Susanne Søndergaard, Vækstforums sekretariat, tlf. 76 63 19 82 og mail susanne.soendergaard@rsyd.dk

 

Om ansøgninger inden for Bæredygtig energi:

Vita Jokumsen, Vækstforums sekretariat, tlf. 76 63 12 47 og mail Vita.Jokumsen@rsyd.dk 

 

Vejledning om projekter indenfor Sundheds- og velfærdsinnovation

Karen Lindegaard, Welfare Tech Region. Tlf. 24 61 19 31 og mail karli@wtr.dk

 

Vejledning om projekter indenfor Bæredygtig Energi

Energieffektivisering: Leon Aahave Uhd, Lean Energy Cluster, Tlf. 29 73 01 87 og mail laauhd@leaenergy.dk

Offshore: Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk, Tlf +45 42 14 91 70 og mail mb@offshoreenergy.dk

 

Vejledning om projekter indenfor Oplevelseserhverv

Turisme: Birgitte Hee Olesen, Vækstforums sekretariat, Tlf. 76 63 19 01 og mail birgitte.hee.olesen@rsyd.dk

 

Vejledning om spørgsmål vedrørende offentlig-privat innovation

Susan Dalum, OPI Lab. Tlf. 21 34 17 48 og mail Susan.Dalum@rsyd.dk

 

EU-logo Regionalfond med støttetekst          Syddansk Vækstforums logo

 

 

 


Siden er sidst opdateret 14-08-2014.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@rsyd.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00