Forsiden | Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | For ansatte | Web-TV |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilHøringer og afgørelserpilTidligere høringerpilHøring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012

Høring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012


Region Syddanmark fremlægger nu et forslag til, hvilke nye forureningsundersøgelser og oprensninger regionen kan sætte i gang i 2012 med det formål at beskytte vores drikkevand og vores sundhed over for jordforurening.


Forslaget til hvor i regionen, der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012, indeholder den del af indsatsen over for jordforurening, som kan besluttes i 2012. Størstedelen af regionens aktiviteter i 2012 er videreført fra 2011 eller fastlagt i vedtagne handleplaner og i regionens jordforureningsstrategi (2008). Der er også mange aktiviteter, der er lovbundne, og som regionen derfor ikke selv kan prioritere.


Forslaget er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i strategien, og er i overensstemmelse med den strategirevision, som regionsrådet har sendt i høring frem til den 16. december 2011. Den videregående indsats skal primært ske inden for grundvands-indsatsområderne, men også konkret viden om væsentlige indeklimaproblemer i boliger følges op med en indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.


Lister med de foreslåede undersøgelser og oprensninger findes i høringsmaterialet, hvor der også er oplysninger om baggrunden for prioriteringen og om lokaliteternes geografiske placering i forhold til grundvandskortlægningsområderne.


Forslaget til hvor i regionen, der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012, kan ændres, og hvis det skønnes nødvendigt, kan regionen gennemføre undersøgelser og oprensninger, der ikke fremgår af forslaget, fx kan nyt kendskab til alvorlige forureninger nødvendiggøre en indsats her og nu.


Hvis regionen får mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, vil det ske i overensstemmelse med strategien og forslaget til strategirevision, dvs. primært i områder med værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsforsyningen.


Høringsmateriale

Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2012
 

Høringsfrist

Hvis du har kommentarer til forslaget, skal du afgive dit høringssvar senest den 16. februar 2012. Du kan afgive høringssvar fra den 18. januar 2012.
• Indkomne høringssvar
 

Efter høringen
 

De indkomne høringssvar vil blive behandlet med henblik på vedtagelse af en endelig plan på regionsrådets møde den 29. maj 2012.
 

Har du spørgsmål?
 

Hvis du har spørgsmål til forslaget, er du velkommen til at kontakte Jordforureningsafdelingen på jordforurening@regionsyddanmark.dk. Du kan læse mere om Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet på www.regionsyddanmark.dk/jordforurening.
 


Siden er sidst opdateret 30-03-2012.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap