Ledige job | Kontakt | Nyhedsbreve | Presse | Web-tv |
Søg

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilVederlag 2011

Vederlag 2011

Regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark - offentliggørelse af vederlag i forbindelse med varetagelse af hverv 2011

I henhold til § 16e i lov om kommunernes styrelse har medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd pligt til at offentliggøre størrelsen af vederlag for hverv, som de er udpeget til af Region Syddanmark, eller som de varetager i Danske Regioners regi.

  • Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Oversigt over hverv - vederlag 2011

Oplysningerne bygger på regionsrådsmedlemmernes egne indberetninger.
- 23. april 2012

 

Carl Holst

Kr.

Danske Regioners bestyrelse

250.044

UC Syddanmark

104.853

PKA - Jordemødre

50.495

PKA - Ergo og fysioterapeuter

124.187

PKA A/S

40.450

Stephanie Lose

 

Danske Regioners Sundhedsudvalg

30.500

Carsten Abild

 

Intet.

 

Preben Jensen

 

Intet.

 

Thyge Nielsen

 

Advokatnævnet

27.000

Danske Regioners Sundhedsudvalg

30.000

Psykolognævnet

4.800

Sonny Berthold

 

Ad hoc udvalg, Sundhedsinnovation, Danske Regioner

34.224

Rosborg Gymnasiums bestyrelse, næstformand

18.218

Videnskabsetisk komite

13.107

Bo Libergren

 

Danske Regioners Løn- og Personalepolitisk udvalg

30.721

Jysk Linnedservice A/S (formand)

80.000

PKA Pensionskassen for kontorpersonale

35.350

Patientforsikringen (næstformand)

54.225

AFT 2005 A/S

49.992

Ingeborg Moritz Hansen

 

Intet.

 

Susanne Linnet

 

Videnskabsetisk Komite

13.107

Preben Friis-Hauge

 

Vestbanen A/S

8.000

Claus Warming

 

Bestyrelsen for IBC InternationalBusinessCollege Kolding-Fredericia-Middelfart-Aabenraa

7.186

Bestyrelsen for EA Erhvervsakadamiet Kolding

6.619

Hans Philip Tietje

 

Intet.

 

Jens Møller

 

Intet.

 

Poul-Erik Svendsen

 

Pensionskassen for Bioanalytikere

100.113

Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger

35.350

Patientforsikringen

75.913

Amgros

30.132

Karsten Uno Petersen

 

Jysk Linnedservice

30.000

Sydtrafik

19.500

Danske Regioners Løn- og personalepolitisk udvalg

25.000

Regionsudvalget Danske Regioner

25.000

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB)

25.000

Vestbanen

7.000

Willy Sahl

 

Intet.

 

Bente Gertz

 

Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

28.214

Pia Tørving

 

Intet.

 

Margot Torp

 

Intet.

 

William Jensen

 

FynBus

19.332

Frede Skaaning

 

Videnskabsetisk Komité

12.000

Ole Finnerup Larsen

 

Intet.

 

Pierre Topaz

 

Danske Regioners sundhedsudvalg

25.681

Jette Jensen

 

Videnskabsetisk Komite

12.000

Andrea Terp

 

Intet.

 

Kristian Grønbæk Andersen

 

Intet.

 

Jørgen Pless

 

Intet.

 

Lasse Krull

 

Naturama

12.500

Syddansk Turisme

70.000

Fynbus

38.665

Patientforsikringen

38.665

EU-regionsudvalget, Danske Regioner

29.976

John Lohff

 

Danske Regioners Løn- og Personalepolitisk udvalg

25.000

Poul Sækmose

 

Intet.

 

Bent Bechmann

 

Danske Regioners Demokratiudvalg

29.979

Mette Valentin

 

Videnskabsetisk Komite

11.997

Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg

29.976

Iben Kromann

 

Intet.

 

Henrik J. Møller

 

Intet.

 

Torben W. Smith

 

Udvalget for Regional Udvikling - Danske Regioner

30.444

John Hyrup Jensen

 

Intet.

 

Freddie H. Madsen

 

Videnskabsetisk Komite

37.646

UC Lillebælt

13.980

Thies Mathiasen

 

Intet.

 

Lars Aarup

 

Intet.

 

Bjarne Juel Møller

 

Intet.

 

 


Siden er sidst opdateret 09-01-2013.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap