Dette er tekstversionen af De sociale centre
Klik her for at komme til den grafiske version af De sociale centre

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


De sociale centre


De sociale og socialpsykiatriske tilbud er samlet i 6 centre, som samler viden, specialisering og erfaring på hver deres områder.

 
Center for Børn og Unge

Børne- og Autismecenter

Tilbud til børn og voksne med autisme eller udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret. Centret har også tilbud til blinde og døvblinde med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt børn med multiple funktionsnedsættelser.
  
 

Specialcenter for Voksne med Handicap

Specialcenter for Unge og Voksne 

Tilbyder bolig og beskæftigelse til mennesker med psykisk udviklingshæmning med behov for særlig støtte. Centret har også tilbud til udsatte unge.

 

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Tilbyder rådgivning, undervisning og specialpædagogisk bistand til mennesker med funktionsnedsættelser på talen, hørelsen, synet eller mobiliteten.
 
 

Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Socialcenter Lillebælt

Tilbud til mennesker med svære psykiske lidelser og personer med behov for individuelle, fleksible og specialiserede ydelser. Centeret har også tilbud til udsatte unge samt unge med anbringelsesdom  og borgere med senhjerneskade.

 

Handicapcenter Sydøstfyn

Handicapcenter Storebælt

Tilbyder bolig, samvær og aktiviteter til mennesker med fysisk og psykisk udviklingshæmning. 

Handicapcenter Nordøstfyn

Handicapcenter Nordøstfyn

Tilbyder bolig, samvær og aktiviteter til mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.
 

 

 

   

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk