Dette er tekstversionen af Vækstforum med bredde
Klik her for at komme til den grafiske version af Vækstforum med bredde

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vækstforum med bredde


Regionsrådet/forberedelsesudvalget i Region Syddanmark har mandag udpeget medlemmerne til det syddanske vækstforum, der fra 1.april skal arbejde for at styrke de regionale betingelser for udvikling og vækst.

Vækstforums sammensætning afspejler regionsrådets ønske om en mere ligelig kønsfordeling end i det midlertidige vækstforum, der i efteråret 2005 blev udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Seks af de 20 pladser i det permanente vækstforum besættes af kvinder, svarende til 30 procent. Med fire kvinder ud af 25 i det midlertidige vækstforum er kvinderepræsentationen her nede på 16 procent.

Der er brug for kvinders viden og erfaringer

- Vi kan i dagens Danmark ikke acceptere en så skæv kønsfordeling, som vi har i det midlertidige vækstforum, som blev nedsat af erhvervsministeren. Derfor er der fra regionsrådets side gjort en ihærdig indsats for at få de indstillingsberettigede organisationer og uddannelsesinstitutioner til denne gang at indstille både mænd og kvinder, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Med næsten en fordobling af kvinderepræsentationen, må indsatsen siges at være en succes. Det nye vækstforum afspejler meget fint bredden i regionens erhvervsliv og uddannelsessektor. Også rent geografisk er det lykkedes at få en fin spredning.

Antallet af pladser i det permanente vækstforum er i lovgivningen låst fast på 20. Men regionsrådet anbefaler vækstforum, at der nedsætte underudvalg til at beskæftige sig med udvalgte temaområder. Det giver vækstforum mulighed for at inddrage flere i arbejdet.

- Vækstforum får en meget central rolle i bestræbelserne på at gøre Region Syddanmark til en vækstregion, der formår at skabe gode rammer for skabelse af fremtididens job og virksomheder i en globaliseret verden, siger Carl Holst.

- Derfor er det vigtigt, at vi er åbne for at inddrage de mange aktører fra erhvervsliv og uddannelses- og vidensinstitutioner, der har noget at bidrage med.

Vækstforum for Region Syddanmark

De 20 medlemmer af Vækstforum for Region Syddanmark er:

Kommunerne i Region Syddanmark (6 medlemmer)

Dansk Industri (2 medlemmer)

Handel, Transport og Serviceerhvervene, HTS (1 medlem)

Dansk Handel og Service (1 medlem)

Landbrugsrådet (1 medlem)

Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq, Praktiserende Arkitekters Råd – PAR og Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI (i fællesskab 1 medlem)

De lange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)

De mellemlange videregående uddannelser (i fællesskab har 1 medlem)

De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser (i fællesskab 1 medlem)

Fra LO, AC og FTF (i fællesskab 1 medlem)

Arbejdsgiverforening (1 medlem)

Regionsrådet (3 medlemmer)

(Kristian Grønbæk Andersen (R), suppleant)

Observatør
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk