Dette er tekstversionen af Sundhed
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhed

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sundhed


 Patient og sundhedspersonale situation

Vores hovedopgave er Sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Vi har fokus på borgerne og patientrelateret information.
 

Borger - informationer, der henvender sig til dig,
som er borger i Region Syddanmark.

Læs om Patientrettigheder - Ventetider på skadestuer
Tandlægevagten - Frit sygehusvalg m.m.

 Fagfolk - informationer rettet til den store gruppe af bl.a. behandlere, der har tilknytning til sundhedsområdet.

Læs om Kvalitet  Sundhedsforskning - Praksisområdet - Ambulancedrift - Overgang fra BIOS m.m.

 Sundhedssamarbejde - indeholder information, der har relevans for det tværsektorielle samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almen praksis i Region Syddanmark.

Læs om Sundhedsaftalen 2015-2018Samarbejdsaftaler m.m.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk