Dette er tekstversionen af Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje
Klik her for at komme til den grafiske version af Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje


Formål og funktionsområde

At udvide sygeplejerskens faglige kompetence inden for:

 

Målgruppe og adgangsbetingelser

Uddannelsen kan søges af sygeplejersker der har:

 

Varighed og vilkår

Specialuddannelsen varighed er 18 måneder, forudgået af 6 måneders godkendt introduktionsansættelse.
Fravær ud over 10% fra teoriuddannelsen og 4 uger fra klinisk uddannelse fører til forlængelse af specialuddannelsen.
Der kræves en del studieaktivitet, da der i uddannelsen er et betydeligt pensum.
Der afholdes landsdækkende teoriprøve - bedømmes efter 7-trinsskala.
Ved uddannelsens afslutning skal der udarbejdes en skriftlig opgave med ekstern censur - bedømmes bestået / ikke bestået.
Begge prøver skal bestås for at erhverve specialuddannelsesbevis.

 

Indhold og opbygning

Uddannelsesoversigt anæstesi

Her kan du finde Uddannelsesordningen

 

Afslutning af uddannelsen

Efter gennemførte og godkendte perioder i klinisk praksis, bestået teoriprøve og bestået afsluttende skriftlig opgave udsteder Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark et uddannelsesbevis.

Attest for klinisk praksis-word.doc

Vejledning til registrering af Specialuddannelser hos Sundhedsstyrelsen

 

Økonomi

Kursistens ansættelsessted skal betale

 

Kursisten skal betale

 

Yderligere oplysninger

Du kan også  læse mere om uddannelsen på sygehusenes hjemmesider:

Sygehus Lillebælt

Sydvestjysk Sygehus

Sygehus Sønderjylland

 Odense Universitetshospital

OUH, Svendborg Sygehus

 

Kontakt

Uddannelseskonsulent Inge-Marie Kristensen,
HR Sundhedsuddannelser, Region Syddanmark
 Damhaven 12, 7100 Vejle
Tlf. 7663 1781, E-mail: Inge-Marie.Kristensen@rsyd.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk