Dette er tekstversionen af Vedtægter og lovgrundlag
Klik her for at komme til den grafiske version af Vedtægter og lovgrundlag

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Vedtægter og lovgrundlag


Regionsrådets og udvalgenes arbejde er underlagt en række formelle regler. Styrelsesvedtægten beskriver de overordnede rammer for regionsrådet og udvalgene, hvor forretningsordenen handler om selve afholdelsen af regionsrådsmøderne. Derudover er der regelsættet om de økonomiske ydelser, der fastlægger ydelserne til regionsrådsmedlemmerne med flere.

Region Syddanmarks styrelsesvedtægt

Af styrelsesvedtægten fremgår det blandt andet, hvilke udvalg regionen har nedsat, antal medlemmer i udvalgene, samt udvalgenes og regionsrådsformandens opgaver.

Læs Region Syddanmarks styrelsesvedtægt

Region Syddanmarks forretningsorden

Forretningsordenen handler om regionsrådets møder, og indeholder emner som eksempelvis udsendelse af dagsorden, mødeledelse og afstemninger.

Læs Region Syddanmarks forretningsorden

Økonomiske ydelser

Regelsættet fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmerne af regionsrådet med flere.

Læs de økonomiske ydelser
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk