Dette er tekstversionen af Pressemeddelelser
Klik her for at komme til den grafiske version af Pressemeddelelser

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Pressemeddelelser


Her kan du se de seneste 10 pressemeddelelser fra Region Syddanmark:

Udsendt 15. oktober 2019
Nye ambulancer er klar til vejen
Tre nye ambulancer er nu klar til at blive taget i brug af Ambulance Syd. De er de første af i alt 63 nyindkøbte ambulancer. Ambulancerne giver bedre forhold for både reddere og patienter.


Udsendt 10. oktober 2019
Ny strategi for Fremtidens Syddanmark er klar til høring
Offentlig høring: Region Syddanmark går nu videre med planerne for, hvordan fremtiden for 1,2 mio. syddanskere kan udvikle sig.


Udsendt 10. oktober 2019
Rapport bekræfter olieforurening på Himmark Strand
Region Syddanmark har nu fået resultaterne af de udestående forureningsundersøgelser på Himmark Strand på Nordals. Undersøgelserne har haft til formål at afdække forureningen og risikoen for mennesker og miljø.


Udsendt 10. oktober 2019
Der vil fortsat være aktivitet på regionens vaskerifaciliteter i Vejle
De Forenede Dampvaskerier har lejet Region Syddanmarks vaskeribygninger i Vejle. Her vil de producere vaskeriydelser til offentlige kunder og samtidig bevare 25-30 vaskeriarbejdspladser i Vejle.


Udsendt 7. oktober 2019
Byg til Vækst får pavillon på Nyt OUH-byggepladsen
Byg til Vækst-aftale skal give ledige et arbejde i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH. Regionsrådet har nu bevilget 600.000 kr. til indkøb af pavillon, så Byg til Vækst kan være til stede på den enorme byggeplads.


Udsendt 7. oktober 2019
Region Syddanmark sørger for akuttolkning til hele Danmark
Onsdag 9. oktober bliver Det Fællesregionale Akuttolkecenter officielt indviet. Akuttolkecentret, der bliver drevet af Region Syddanmark, skal sørge for tolkning til akutte patienter på både sygehuse og hos lægevagten i alle regioner i hele Danmark.


Udsendt 6. oktober 2019
Vaskeribesparelser styrker introduktionen for nyuddannede på syddanske sygehuse
Endnu flere nyuddannede medarbejdere som f.eks. sygeplejersker, jordemødre og læger skal have et særligt introduktionsforløb, når de lander i et job i regionen. Det skal hjælpe dem godt i gang og give dem lyst til at blive. Og så skal det aflaste de afdelinger, der tager imod de nye medarbejdere. Pengene til indsatsen kommer fra besparelser i forbindelse med regionens vaskeriudbud.


Udsendt 4. oktober 2019
Kunstig intelligens på syddanske sygehuse løftes for millioner
To syddanske projekter med kunstig intelligens er udvalgt til at modtage millioner fra en nyoprettet fond. Sygehus Lillebælt får 8,7 millioner kroner til hurtigere og bedre diagnostik af akutte patienter, mens Odense Universitetshospital får 5 millioner kroner til bedre diagnosticering af prostatakræft.


Udsendt 4. oktober 2019
Fremover vil den praktiserende læge blande sig mere i dit liv
De praktiserende læger vil i fremtiden spørge mere ind til patienternes vaner for at forebygge flere livsstilssygdomme og mental mistrivsel. Det fremgår af den plan for almen praksis, som Praksisplanudvalget i Region Syddanmark i dag sender i høring.


Udsendt 3. oktober 2019
Presseinvitation: Region og kommune styrker samarbejdet om syddanskere med psykiske lidelser
Antallet af syddanskere med psykiske lidelser er støt stigende. I et forsøg på at få vendt den negative udvikling indgår Fredericia Kommune og Region Syddanmark nu en partnerskabsaftale på psykiatriområdet. I aftalen forpligter begge parter sig på at arbejde endnu tættere sammen om forebyggelse af psykiske lidelser og hjælp til syddanskere med psykiske udfordringer.

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk