Dette er tekstversionen af Region Syddanmarks forskningspuljer
Klik her for at komme til den grafiske version af Region Syddanmarks forskningspuljer

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Region Syddanmarks forskningspuljer


Regionsrådet har igennem Strategi for Sundhedsforskning søgt at fremme sundhedsforskningen i Region Syddanmark. Dette er bl.a. sket ved at sikre uddannelse af forskere, samt ved kontinuerligt at sikre forskerne har de bedst mulige vilkår for at bedrive forskning.


Regionsrådet udmønter således hvert år

Læs mere om de enkelte forskningspuljer i Region Syddanmark:
 

 

- Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning

- Forskningspulje til tidlig opsporing af kræft i almen praksis

- Region Syddanmarks Ph.d.-pulje

- Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb

- Fælles forskningspulje med Region Sjælland

- Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk