Dette er tekstversionen af Mange input til regional busstrategi
Klik her for at komme til den grafiske version af Mange input til regional busstrategi

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Mange input til regional busstrategi


Det er ikke kun i medierne, der diskuteres kollektiv trafik. Det syddanske regionsråd har haft forslag til en ny strategi for den regionale bustrafik i høring og har modtaget 35 høringssvar.

De fleste kommer fra kommunerne, hvor den lokale bustrafik bliver påvirket, når regionen indfører nye principper for den regionale bustrafik. Men også trafikselskaber, privatpersoner og beboerforeninger har kommenteret forslaget.

I regionsrådet 29. september

Den nye strategi for den regionale bustrafik er på dagsordenen, når regionsrådets forretningsudvalg mødes 19. september. Her bliver det besluttet, hvordan forslaget skal justeres på baggrund af høringssvarene, inden den endelige strategi sendes videre til beslutning i regionsrådet mandag 29. september 2008.

Når strategien er fastlagt bliver det op til de 2 syddanske trafikselskaber at indarbejde principperne i de flerårige trafikplaner.

En gradvis gennemførelse

Regionsrådet forventer, at de nye principper lægges til grund for de ændringer af køreplanerne, som trafikselskaberne gennemfører i 2009. Men større ændringer ventes først at slå igennem fra køreplanændringerne i 2010.

Regionens udspil til nye principper er nødvendige for at modvirke den voldsomme nedgang, som busserne oplever for tiden. Den nuværende regionale bustrafik er ikke konkurrencedygtig. Passagererne flygter i stort tal med følgende voldsom vækst i behovet for tilskud.

Alle behov kan ikke tilgodeses

Den afgørende prioritering består mellem:

 

Se høringssvar

Brugere og borgeres vurdering af busbetjeningen - analyse (pdf - 40 sider)

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk