Dette er tekstversionen af Sygehusenes genoptræningsplaner i top
Klik her for at komme til den grafiske version af Sygehusenes genoptræningsplaner i top

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sygehusenes genoptræningsplaner i top


Kvaliteten af de genoptræningsplaner, som de syddanske sygehuse udleverer til genoptræningspatienter, der udskrives, er i top. Det viser en gennemgang af mere en 1000 genoptræningsplaner fra de syddanske sygehuse.

Over 90 procent af de genoptræningsplaner, der er gennemgået, opfylder lovgivningen og de retningslinier, som er udarbejdet af Region Syddanmark og de 22 kommuner.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har i dag drøftet undersøgelsen og glæder sig over konklusionen.

”Det her er en super god nyhed”, siger Bo Libergren (V), regionsrådsmedlem og formand for sundhedskoordinationsudvalget.

”Vi har haft fokus på genoptræningsplanerne, fordi de befinder sig i gråzonen mellem det regionen skal tage sig af, og det kommunerne skal tage sig af. Så det er meget glædeligt, at det viser sig, at regionen her leverer et kvalitetsprodukt”.

”Gode genoptræningsplaner er en forudsætning for, at vi i kommunerne kan levere ordentlig genoptræning”, siger Karl K. Knudtzen (V), byrådsmedlem i Esbjerg og næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget.

”Undersøgelsen viser, at vi faktisk får et godt redskab. Det er et godt fundament for at udvikle samarbejdet mellem kommunerne og regionen på det her felt”.

Fakta

Sundhedskoordinationsudvalget er det øverste samarbejdsorgan mellem region og kommuner på sundhedsområdet.

Information om Sundhedskoordinationsudvalget
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk