Dette er tekstversionen af Oprensning henter 4 gange så meget forurening
Klik her for at komme til den grafiske version af Oprensning henter 4 gange så meget forurening

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Oprensning henter 4 gange så meget forurening


Mandag 13. oktober blev der slukket for oprensningen af en tidligere renserigrund på Knullen ved Højby i Odense. Oprensningen har været yderst vellykket. Der er hentet langt mere forurening op fra undergrunden end forventet.

Inden oprensningen ved Højby gik i gang, var det beregnet, at der befandt sig ca. 1 ton opløsningsmidler i jorden og grundvandet under grunden. Målinger foretaget løbende under oprensningen har imidlertid vist, at der samlet set er hentet ca. 4 tons opløsningsmidler op.

Damp og elektricitet

Oprensningen ved hjælp af damp og elektricitet har haft til formål at koge spildte renserikemikalier ud af jorden og grundvandet under grunden, så de kunne suges op og fjernes i et aktivt kulfilter.

anlaeg
Fotoet viser de isolerede rør, der leder dampen gennem en manifold med flowebmasterhandicap.asp?id=ålere og derfra videre ud i de enkelte dampboringer, og dermed ud i sandlaget. Herved varmes sand, grundvand og PCE-forurening op til kogepunktet, hvorefter PCE-en fordamper og suges op og fjernes i aktiv-kul filtre. Foto: Jørgen Diswal.

Det forventede mål om at nedbringe forureningen med mere end 95 procent er nået, idet beregninger peger på, at 99 procent af forureningen i oprensningsområdet, er fjernet. Oprensningen er dermed gennemført og afsluttet på kortere tid end forventet.

Tilbage står en afkølingsperiode, samt nedtagning af anlægget og retablering af grunden.

Svært at give et præcist billede

At en forurenet grund indeholder langt større mængder forurening end forventet, viser hvor komplicerede sådanne forureninger kan være. Det er set før i lignende sager, forklarer geolog Niels Just fra Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark:

”Oprensningen af Knullen viser, hvor vanskeligt det kan være at give et blot nogenlunde præcist billede af forureningssituationen. Forureningen spredes og deles op i mange isolerede lommer i jordlaget, lommer som man skal være heldig at træffe helt præcist med sine boringer ”, forklarer Niels Just.

Da opsamlingen var på sit højeste blev der i løbet af et døgn opsamlet op til 150 kilo forurening. Herefter er tallet gradvist faldet i takt med at forureningen er blevet fjernet og da der blev slukket for opvarmningen, var tallet kommet ned under 1 kg pr døgn.

Været i gang i tre måneder

Oprensningen af Knullen i Højby ved Odense blev sat i drift 29. juni 2008. Formålet var at fjerne en forurening med chlorerede opløsningsmidler. Forureningen er trængt ned gennem jordlagene og ned i et vandførende sandlag, hvorfra der indvindes drikkevand.

Indvindingsboringerne er beliggende udenfor den nuværende udstrækning af forureningsfanen.

Selve anlægget, der skal fjerne forureningen, blev etableret i foråret 2008. Anlægget består af 2 dele:

Grunden bliver reetableret

Inden der blev slukket for anlægget, blev der opboret og udtaget jordprøver til kemisk analyse, som kontrol af, at der er renset tilstrækkeligt op. Analyserne viste at dette er tilfældet, idet forureningen stort set er forsvundet i størstedelen af det oprensede jordvolumen og idet der kun i et mindre område er efterladt små koncentrationer af forurening.

Når oprensningen er slut, skal anlægget tages ned og grunden skal reetableres, bl.a. har oprensningsprojektet medført at der er mange borehuller på ejendommen.

Afslutningen af projektet betyder, at de ansatte der arbejder på det vaskeri, der findes på ejendommen i dag, langt om længe kan slippe for de gener, som oprensningen har medført, og som de har båret med imponerende tålmodighed.

Arbejdet er ikke helt slut endnu

Sideløbende med oprensningen på renserigrunden arbejder Region Syddanmark med at kortlægge og afgrænse den forurening, som allerede er spredt. Formålet er at få tilstrækkelig viden om der er behov for en yderligere indsats mod forureningen, nu hvor selve kilden til forurening er fjernet.

Det forventes, at dette arbejde afsluttes i 2008.

 

 

     
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk