Dette er tekstversionen af Fremtid: 10.000 flere overnatninger på Ærø
Klik her for at komme til den grafiske version af Fremtid: 10.000 flere overnatninger på Ærø

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Fremtid: 10.000 flere overnatninger på Ærø


Sundhedsturismen er i stærk vækst, og netop sundhedsturister er en attraktiv målgruppe for turistområderne, da de ofte har den store pung med, når de holder ferie.

Syddansk Vækstforum har derfor valgt at give 2 mio. kr. til etableringen af et spa- og wellnesscenter på Ærø. Projektet skal være med til at styrke udviklingen i et af regionens yderområder.

Projektet, der har et samlet budget på 6,5 mio. kr., understøtter Vækstforums store satsning på oplevelseserhverv, som skal kickstarte udviklingen af nye produkter, koncepter og tilbud, som imødekommer turisternes ønsker og krav.

"Vi skal give vores turister flere gode oplevelser, og sørge for at de bruger flere penge mens de er her – ikke mindst i regionens yderområder. Dette projekt er et rigtig godt skridt på vejen", siger regionsrådsformand, og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).

Det er Hotel Ærø Strand, der står for projektet, men en del af turistoplevelsen skal bl.a. komme fra gode kvalitetsfødevarer fra lokale producenter og på denne måde komme øens øvrige erhvervsliv til gode.

Ifølge Region Syddanmarks udviklingsdirektør, Mikkel Hemmingsen, er investeringen da også givet godt ud:

"Vi forventer 10.000 flere overnatninger om året, men vi ved desuden, at sundhedsturisme øger turisternes døgnforbrug, og et projekt som Spa- og Welnesscenteret i Marstal kan udvide turistsæsonen betydeligt. Det vil gavne omsætningen i et udviklingsområde som Ærø og på sigt komme hele regionen til gode."

Om Vækstforum:
Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats.

Vækstforums tre hovedopgaver er:

 

mikkel.paerremand@regionsyddanmark.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk