Dette er tekstversionen af Sundhedsaftalen
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhedsaftalen

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sundhedsaftalen


Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Læs Sundhedsaftalen 2019-2023 (vers. 2.0) (pdf) Sundhedsaftalen er under redigering.
Læs Sundhedsaftalens administrative tillæg (vers. 2.0) (pdf)

Organisering om Sundhedsaftalen

Til at understøtte sundhedssamarbejdet og de politiske visioner i Sundhedsaftalen er der nedsat en række fora på tværs af sektorerne. 

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU)

På regionalt plan er Sundhedskoordinationsudvalget det overordnede, politiske organ i forhold til arbejdet med sundhedsaftalen. 
Læs om Sundhedskoordinationsudvalget

Det Administrative Kontaktforum (DAK)

Det Administrative Kontaktforum er det øverste administrative organ på sundhedsaftaleområdet. 
Læs om Det Administrative Kontaktforum

Koordinationsgruppen

Koordinationsgruppen sekretariatsbetjener Sundhedskoordinationsudvalget og Det Administrative Kontaktforum og har til opgave at sikre en hensigtsmæssig koordinering i sundhedsaftalesamarbejdet. 

Læs om Koordinationsgruppen

Følgegrupper under det Administrative Kontaktforum

Der er etableret 4 følgegrupper, der skal understøtte de politiske visioner i Sundhedsaftalen.
De nedsatte Følgegrupper er:

Kompetencegrupper

Kompetencegrupper, har til opgave at understøtte følgegrupperne og Det Administrative Kontaktforum inden for bla. monitorering, opgaveoverdragelse og sundhedsteknologi. 
Læs om Kompetencegrupperne

De lokale samordningsfora (SOF)

Ud over samarbejdsorganerne, som dækker hele regionen, er der ved de enkelte sygehusenheder etableret lokale samordningsfora (SOF’er), som primært står for implementeringen af sundhedsaftalen.
Læs om de lokale samordingsfora

Organisationsdiagram for det tværsektorielle samarbejde

Klik her for at se i fuld skærm
Sundhedsaftale organisering.PNGRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk