Dette er tekstversionen af Sundhedskoordinationsudvalg
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhedskoordinationsudvalg

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Sundhedskoordinationsudvalg


Læs mere om Sundhedskoordinationsudvalgets opgaver og find dagsordner og referater for møderne i udvalget samt udvalgets forretningsorden.

Sundhedskoordinationsudvalgets opgaver

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedsloven skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget understøtter, at regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen kan godkende sundhedsaftalen.

Herunder skal sundhedskoordinationsudvalget blandt andet:

Læs bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler på retsinformation.dk.

Dagsordner og referater

Dagsordner og referater for Sundhedskoordinationsudvalgets møder.

Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

I henhold til Sundhedsloven er der nedsat et sundhedskoordinationsudvalg med deltagelse af repræsentanter udpeget af:

Se medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark er nedsat jfr. § 1 i bekendtgørelse nr. 414 af 5. maj 2006 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Læs forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk