Dette er tekstversionen af Det Administrative Kontaktforum
Klik her for at komme til den grafiske version af Det Administrative Kontaktforum

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Det Administrative Kontaktforum


Region Syddanmark og kommunerne i regionen har indgået sundhedsaftalen 2015-2018, som er godkendt i
kommunalbestyrelser og regionsråd. Sundhedsaftalen indeholder bl.a. en beskrivelse af organiseringen af
det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Her fremgår bl.a. følgende:
Det overordnede politiske organ på sundhedsaftaleområdet er Sundhedskoordinationsudvalget, og det
overordnede administrative organ er Det Administrative Kontaktforum (DAK).


Det Administrative Kontaktforum består af kommunale og regionale ledelsesrepræsentanter, herunder
repræsentanter fra almen praksis. Sammensætningen af Det Administrative Kontaktforum skal sikre, at alle
områder i sundhedsaftalen repræsenteres ved forummets deltagere.

Se medlemmerne af Det administrative Kontaktforum

Mødekalender 2020

Der afholdes som udgangspunkt møde 5 gange om året af tre timers varighed. Der holdes som
udgangspunkt møde cirka en måned før mødet i Sundhedskoordinationsudvalget. Herudover kan
formandskabet indkalde til ekstraordinære møder, ligesom formandskabet kan vælge at afholde formandsmøder.

Se deadlines for kommende møder

Dagsordner/referater 2018-2020

Referater 2015-2017
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk