Dette er tekstversionen af De lokale samordningsfora
Klik her for at komme til den grafiske version af De lokale samordningsfora

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


De lokale samordningsfora


Det lokale samarbejde udmøntes i lokale samordningsfora, som geografisk er knyttet til de enkelte sygehusenheder.

Det enkelte samordningsforum omfatter de kommuner, som sygehuset har hovedparten af sine patientkontakter til, samt praksisrepræsentanter udpeget af Praksiskonsulentorganisationen og Praksisudvalget.

De lokale samordningsfora kan træffe beslutninger om koordinering og udmøntning inden for de rammer, der er udstukket af de respektive myndigheder.

De lokale samordningsfora refererer til Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark.

På administrativt plan refererer de lokale samordningsfora til Det administrative kontaktforum under Sundhedskoordinationsudvalget.

Læs generisk kommissorium for de lokale samordningsfora (doc)
 

Læs mere om de lokale samordningsfora
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk