Dette er tekstversionen af Søg plads
Klik her for at komme til den grafiske version af Søg plads

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Søg plads


Pladsansøgning sker via anmodningsportalen

Der er én fælles indgang for kommunerne til centrene på Region Syddanmarks specialiserede socialområde: Anmodningsportalen.

I anmodningsportalen udfyldes det digitale matchningsskema, som efterfølgende automatisk bliver sendt til Socialområdets matchningsteam. Efter modtagelse vurderer teamet i samarbejde med de relevante centre, hvilket tilbud, der bedst tilgodeser den kommunale henvendelse og borgerens behov.

Send din anmodning via portalen her

Fremsendelse af fortrolige oplysninger

Region Syddanmark journaliserer modtagne matchningsanmodninger som beskrevet i journaliseringspligten i offentlighedsloven. I den forbindelse bruger vi borgerens personnummer til entydig identifikation af borgeren, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 til brug i f.eks aktindsigtssager . Vi beder derfor om, at matchningsanmodningen indeholder borgerens fulde personnummer og ikke kun fødselsdato.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk