Dette er tekstversionen af Hjemtransport af afdøde
Klik her for at komme til den grafiske version af Hjemtransport af afdøde

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Hjemtransport af afdøde


Retningslinjer:
Sundhedslovens § 160 a og bekendtgørelse nr. 634 af 26. juni 2009:
Bekendtgørelse om hjemtransport af afdøde patienter, giver i visse situationer mulighed for at udgifter i forbindelse med hjemtransport af afdøde, kan afholdes af Region Syddanmark.

Regionens administration af ovenstående er beskrevet i det følgende:


I hvilke situationer gælder loven?


Hvem sørger for hjemtransport? (Fra 1. januar 2010)
Som hovedregel arrangeres hjemtransport af afdøde gennem aftale mellem pårørende og den valgte bedemand. Boet efter afdøde kan herefter få refusion fra regionen af dokumenterede udgifter (faktura fra bedemand) efter reglerne i ovenstående bekendtgørelse. 

Hvis/såfremt der forinden ønskes vurdering af, om der i det konkrete tilfælde vil kunne opnås refusion, kan der rettes henvendelse til administrationen på det sygehus i Region Syddanmark, hvorfra patienten er overflyttet, jf. nedenstående kontaktinformation.

Såfremt pårørende ikke selv ønsker at arrangere transporten sammen med bedemanden, kan der rettes henvendelse til regionen med henblik på at aftale hjemtransporten. Der rettes henvendelse til administrationen på det sygehus i Region Syddanmark, hvorfra patienten er overflyttet.

Hvor kan der køres til?
Der kan arrangeres hjemtransport fra sygehuset til et passende sted i den afdødes bopælskommune - typisk kapellet i hjembyen.

Krav til dokumentation?
I forbindelse med ansøgning om refusion, skal det tydeligt af fakturaen fra bedemanden fremgå hvilken del, der vedrører hjemtransporten og dennes udgift, ligesom der skal oplyses cpr.nr. på afdøde. Herudover skal der angives et kontonummer, hvortil refusionen ønskes udbetalt.

Hvor skal ansøgning og faktura sendes hen?
Ansøgning med faktura sendes til det sygehus i Region Syddanmark, hvorfra patienten blev overflyttet.

 

Adresse

Telefonnummer

Sydvestjysk Sygehus
Økonomiafdelingen
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Lise Lotte Jensen 
79 18 20 11

Ester Hald

79 18 20 54

Sygehus Sønderjylland
Kørselskontoret
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Flemming Nielsen

79 97 07 20

 

Trine B. Frederiksen

79 97 07 84

 

Tina Holm

79 97 07 85

Sygehus Lillebælt
Økonomiafdelingen
Skovvangen 2-8
6000 Kolding

Vibeke Wilkinson

63 48 47 14

Odense Universitetshospital/ Svendborg Sygehus
Patient- og Pårørendeservice
J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C
Indgang 25
Att. Patientadministrationen

 

Patientadministrationen, tlf.:

70 11 31 11, tast 2 og tast 6.

Eller på mail:

ouh.pps.patientadministration@rsyd.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk