Dette er tekstversionen af Utilsigtede hændelser
Klik her for at komme til den grafiske version af Utilsigtede hændelser

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Utilsigtede hændelser


Sundhedslovens kapitel 61 om patientsikkerhed beskriver bl.a. forhold om utilsigtede hændelser.

Utilsigtede hændelser omfatter iflg. Sundhedsloven hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom.

Både som patient og som pårørende har du mulighed for at indberette utilsigtede hændelser i forbindelse med undersøgelse og behandling.

Patientombuddet driver Dansk Patient Sikkerheds Database. På deres hjemmeside kan du læse yderligere.

Kontakt evt. Patientkontoret i Region Syddanmark, hvis du har brug for yderligere.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk