Dette er tekstversionen af Udvidet Frit sygehusvalg
Klik her for at komme til den grafiske version af Udvidet Frit sygehusvalg

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Udvidet Frit sygehusvalg


I dit indkaldelses brev fra sygehuset, kan du læse om dine rettigheder.

Hvis du er henvist til et sygehus i din hjemregion eller et af de sygehuse, din region plejer at samarbejde med, bliver dine muligheder udvidet, hvis du skal vente mere end 30 dage på behandling.

Har din læge eller en praktiserende speciallæge – for selv at kunne stille en diagnose – henvist dig til en nærmere bestemt diagnostisk undersøgelse på sygehuset, skal regionen give en tid indenfor 30 dage.

Hvis ikke regionen kan behandle dig indenfor ovennævnte frister, kan du vælge undersøgelse eller behandling på et aftalesygehus. Aftalesygehuse er privathospitaler og -klinikker her i landet og i udlandet, som har indgået aftale med regionerne om den behandling, du skal have foretaget. Dine rettigheder vil fremgå af det indkaldelsesbrev, som du modtager fra sygehuset.

I brevet vil der også være information om, at du skal henvende dig til Den Regionale Visitation i Region Syddanmark, hvis du gerne vil benytte et privat aftalesygehus. Alle, der ønsker at benytte muligheder for et privat tilbud, skal visiteres via Den Regionale Visitation, for at Region Syddanmark dækker udgifterne til behandlingen.

Psykiatri

Vejledning vedr. eventuelle muligheder for et privat tilbud inden for psykiatrien sker hos psykiatriens patientvejleder på telefon 76 63 10 98

Generelt

Vi gør opmærksom på, at du ikke i alle tilfælde kan benytte et privat aftalesygehus, selvom ventetiden overstiger 30 dage på regionens sygehuse.

Det kan være fordi:

Du er ikke omfattet af det udvidede frie sygehusvalg:
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk