Dette er tekstversionen af Refusion af befordring
Klik her for at komme til den grafiske version af Refusion af befordring

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Refusion af befordring


Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse.
Der er dog følgende undtagelser:

Befordringsgodtgørelse

Regionen yder tilskud til dine transportudgifter til og fra det nærmeste sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis, som hovedregel svarende til billigste offentlige transportmiddel,

Befordringsgodtgørelsen indsættes på din Nemkonto. Det er sygehuset nærmest din bopæl, der varetager udbetalingen. På grund af ændringer på området må der i øjeblikket påregnes en forlænget ekspeditionstid på op til ti uger.

Beløbet kan ikke overstige de faktiske udgifter.

 

Hvis du har spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte det sygehus, du skal til behandling på, for at få klarlagt om du kan få arrangeret transport.

Hvis du har spørgsmål til befordringsgodtgørelse, kan du ringe 70 11 31 11 og vælge dit nærsygehus. I skemaet kan du se hvilket sygehus, der er dit nærsygehus.

Befordringsreglerne fremgår af:

Hvis du ikke er tilfreds

Hvis du ikke er tilfreds med eller har spørgsmål til afgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse, kan du ringe til dit nærsygehus for en uddybende forklaring.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen kan dette ske til Styrelsen for Patientklager. Klager over befordring/befordringsgodtgørelse skal indgives til Styrelsen for Patientklager inden 4 uger efter, klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Klageskema kan hentes på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside www.stps.dk

Den 1. juli 2018 bliver Styrelsen for Patientklager oprettet og overtager klagesager fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientklager vil være beliggende i Aarhus og deres kontaktinformation er:

Styrelsen for Patientklage
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Postadresse: Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg
Tlf.: 72 33 05 00 (kl. 10-14)
stpk@stpk.dk
www.stpk.dk

Denne side er en udbygget version af pjecen "Transport til og fra sygehuset".
Download pjecen "Transport til og fra sygehuset " (pdf)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk