Dette er tekstversionen af Refusion af befordring
Klik her for at komme til den grafiske version af Refusion af befordring

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Refusion af befordring


Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse.
Der er dog følgende undtagelser:

Befordringsgodtgørelse
Regionen yder tilskud til dine transportudgifter til og fra det nærmeste sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis, som hovedregel svarende til billigste offentlige transportmiddel,

Afdelingen, du er blevet behandlet på, udfylder et ansøgningsskema, som du sender til dit nærsygehus / kørselskontoret (se skema).

Befordringsgodtgørelsen indsættes på din Nemkonto. Det er sygehuset nærmest din bopæl, der varetager udbetalingen. På grund af ændringer på området må der i øjeblikket påregnes en forlænget ekspeditionstid på op til ti uger.

Beløbet kan ikke overstige de faktiske udgifter.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk