Dette er tekstversionen af Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
Klik her for at komme til den grafiske version af Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi


Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi yder rådgivning, undervisning og specialpædagogisk bistand til mennesker med funktionsnedsættelser på talen, hørelsen, synet eller mobiliteten. Centeret  rådgiver også  om forskellige hjælpemidler.
Centeret samarbejder med kommuner og virksomheder om at udvikle teknologier og hjælpemidler, som kan hjælpe borgere med funktionsnedsættelser.

Centeret har mulighed for at oprette særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter til børn og unge med høretab.

Målgruppe

Mennesker med funktionsnedsættelser inden for tale, høre, syns- og mobilitetsområdet.
Børn og unge med høretab.

 

Læs mere på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologis hjemmeside.

Ledelse

Centerchef Steen Friis 

Afdelinger
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk