Dette er tekstversionen af Psykiatrisk Dialogforum
Klik her for at komme til den grafiske version af Psykiatrisk Dialogforum

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Psykiatrisk Dialogforum


Psykiatrisk Dialogforum i Region Syddanmark er et rådgivende og debatskabende forum, der både forholder sig til patient- og pårørendepolitikken og er et levende udtryk for, at regionsrådets vision om brugerinddragelse føres ud i livet.

Medlemmer

Det psykiatriske dialogforum har i alt 16 medlemmer, som udpeges af regionsrådet. Af disse er syv repræsentanter fra regionsrådet, mens ni er udpeget efter indstilling fra psykiatriens patient- og pårørendeforeninger.

Fra 2014 består Psykiatrisk Dialogforum af følgende medlemmer:

 

Fra regionsrådet:

 

 

Fra foreningerne:

 

Funktion og opgave

Psykiatrisk Dialogforum kan forholde sig til alle aspekter af psykiatrien, der påvirker samspillet mellem psykiatri, patienter og pårørende.

Det psykiatriske dialogforum skal på sine møder særligt sætte fokus på:

 

Psykiatrisk dialogforum kan bl.a. drøfte spørgsmål, der optager mange. Eksempelvis praktisk håndtering af frit sygehusvalg i psykiatrien, procedurer ved uenighed mellem patient og personale, yderligere fokus på behandling af tvang og løbende udvikling af rådgivning til patienter.

Psykiatrisk dialogforum kan ikke behandle personsager og enkeltsager.

Nedsættelsen af Psykiatrisk Dialogforum afskærer ikke mulighederne for, at der i regionsregi nedsættes ad hoc-udvalg med deltagelse af relevante patient- og brugerorganisationer.

Læs mere

Dagsordener og referater fra Psykiatrisk Dialogforum (2016)

Dagsordener og referater fra Psykiatrisk Dialogforum (2015)

Dagsordener og referater fra Psykiatrisk Dialogforum (2014)

Dagsordener og referater fra Psykiatrisk Dialogforum (2013)

Dagsordener og referater fra Psykiatrisk Dialogforum (2012)

Dagsordener og referater fra Psykiatrisk Dialogforum (2011)

Dagsordener og referater fra Psykiatrisk Dialogforum (2010)

Dagsordener og referater fra Psykiatrisk Dialogforum (2009)

 

Patient/bruger- og pårørendepolitik i Psykiatrien i Region Syddanmark (pdf, april 2015)

Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark (folder, kort version af politik, april 2015)

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk