Dette er tekstversionen af Strategi for sundhedsforskning
Klik her for at komme til den grafiske version af Strategi for sundhedsforskning

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Strategi for sundhedsforskning


Region Syddanmarks Strategi for sundhedsforskning har fokus på tre hovedområder. Derudover har strategien en række indsatsområder under hvert hovedområde.  

 

Strategiens hovedområder

Strategi for sundhedsforskning har fokus på tre hovedområder:

Strategi for sundhedsforskning er godkendt af regionsrådet d. 28. januar 2019.

 

Indsatsområder med særligt fokus på udviklingen af sundhedsforskning

Under hovedområdet "forskning for udvikling af det syddanske sunedhedsvæsen" er der fokus på en række indsatsområder, hvor der særligt vil blive arbejdet med udviklingen af sundhedsforskning.

Indsatsområderne er:

Disse områder er udpeget, fordi det vurderes, at et løft til sundhedsforskning indenfor områderne vil have et stort udviklingspotientale med betydning for det samlede sundhedsvæsen samt bidrage til øget kvalitet i behandlingen af patienter i det syddanske sundhedsvæsen.
Du kan læse nærmere om indsatsområderne i strategien.

 

Læs mere

Læs Strategi for sunhedsforskning

Her kan du downloade Strategi for sundhedsforskning (pdf, 2.20 MB)

Hvis du ønsker at søge mere end 1. mio. kr. fra Region Syddanmarks pulje for fri og strategisk forskning, skal dine forskningsopgaver være indenfor et eller flere af de strategiske indsatsomrråder. Læs mere om, hvordan man søger puljen for fri og strategisk forskning

 

 




Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk